Tiistaina 5.11.2019 klubikokouksessamme vieraili TImo Piilonen SF-Caravan ry:stä. Hän kertoi Karavaaneista. Esityksen pääpaino oli kuitenkin matkailussa yleensä ja siinä onko Suomessa koululaisten lomat paikallaan. TEM:n selvityksen ( 3.5.2018 ) mukaan kesälomien siirto lähemmäksi eurooppalaista aikataulua lisäisi tulija 200 miljoonaa euroa ja toisi 1300 henkilötyövuotta lisää. Vuosina 2005-2006 Silloinen opetusministeriö selvitti koulujen työaikoja ja loma-ajan siirron vaikutuksia koulujen työskentelyyn ja koulutuksen järjestämiseen. Jos koulujen lomia siirretään niin on siirrettävä mm. koko vuosikelloa kuten ylioppilaskirjoituksissa ja korkeakoulujen opiskelijavalintoja sekä yhteishakumenettelyjä ja niiden aikatauluja. Tämä koko aikataulun rukkaaminen on myös kallista. Toisaalta olisi ehkä hyvä, että TEM ja OKM selvittäisi asiaa yhdessä eikä erillisissä pöydissä ja asiaa katsottaisiin yhtenä suuren kokonaisuutena hyötyjä ja haittoja pohtien todettiin keskusteluissa.

Linkki SF Caravan ry:n verkkosivulle…

Timo Piilonen SF Caravan ry

Share This