Opettaja Ms Sharen Eiman, rehtori Mr Romanus Garoeb, opettaja Ms Victoria Shitude

 

Pasilan namibialaiset Global Grant opettajat ja koulun rehtori esittelivät projektin tuloksia klubilaiselle ja Zoom väelle aina Namibiaan asti. Martti Ahtisaari koulun rehtori Romanus Garoeb kiitti mukana olleita klubeja projektin mahdollistamisesta. Kuulimme, että projektin tulokset ovat olleet erinomaisia niin oppilaiden kuin opettajienkin kannalta.
Tärkeimpinä muutoksina ovat olleet:
· 5 min. tauot oppituntien välillä,
· aikaisempaa rennommat opetustavat,
· oppituntien vaihtelu ulko- ja sisäaktiviteettien välillä,
· aikaisempaa havainnollisemmat- ja toiminnallisemmat opetusmenetelmät,
· opetustekniikan lisääminen
· Ilmaisten kouluaterioiden saajien lisääminen
· oppilaiden päätösvallan lisääminen oppituntien toteutuksen osalta
· pienryhmätyöskentely
Jatkotoimia ajatellen sovimme, että rehtori ja opettajat tekevät jatkosuunnitelmia kahden muun paikallisen valtionkoulun kanssa ohjelman laajentamiseksi. Lähtökohdat ovat hyvät. Projektimme tulokset ovat herättäneet kiinnostusta myös opetushallinnon piirissä ja he seuraavat kehitystä mahdollisia jatkotoimia varten.
Viimeinen GG ryhmä suomalaisia opettajia lähtee Namibiaan heinäkuun puolessa välissä ja tavoitteena on saada projekti päätökseen ja varmistaa, että kaikki sovitut asiat varmasti toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.
Share This