Linnut ilmastomuutoksen indikaattoreina oli Pasilan klubin viikkokokouksen teemana tiistaina 23.3.2021. Tämä oli mitä sopivin teema aikana, jolloin luonto herää talven jäljiltä, lintujen pesimispuuhat alkavat ja metsissä liikkujan korvia hivelee erilaiset lintujen äänet.

Esitelmän piti klubin jäsen Juha Kuronen.

Ilmastomuutos ja ilmaston lämpiäminen vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan kaikkiin eliöihin maapallolla. Elinympäristön muutokset kuten tehomaatalous, peltoalojen pieneneminen, tuholaisten myrkyttäminen ja mm. kosteikkojen kuivuminen vaikuttavat lintukantojen ja niiden esiintymisalueiden muutoksiin. Samoin Itämeren suolapitoisuuden väheneminen vaikuttaa vesilintujen ravintoon ja sitä kautta pesimiseen.

Ilmaston lämpeneminen lisää tuhohyönteisiä ja niiden myrkyttäminen taas vaikuttaa suoranaisesti linnustoon. Ilmasto lämpeneminen vaikuttavaa lintujen liikehdintään. Monia lintulajeja voi nähdään aikaisempaa pohjoisempana.

Harrastajien rooli lintujen seurannassa ja tarkkailussa on merkittävä. Suomessa aloitettiin talvilintulaskenta jo 50 vuotta sitten. Tammikuussa on toteutettu jo 10 vuoden ajan pihabongausta.

Euroopan 2. Lintuatlas toteutettiin 2013 – 2017. Sitä oli tekemässä 120 000 lintuharrastajaa.

Ihmisten tarjoama linturuokinta auttaa monen talvehtivan linnun selviytymisen kevääseen. Ruokintojen ansiosta mm yhä useampi mustarastas pystyy talvehtimaan Suomessa. Ruokinta on kuitenkin toteutettava niin ettei se aiheita mitään hygienia ongelmia ympäristölle ja pihapiirissä.

Katso Juha Kurosen esityksen diat tästä…

Share This