Kolme asiaa Koronan jälkeen – oli teemana Pasilan rotaryklubin viikkokokouksessa tiistaina 2.3.2021. Aiheesta alusti Tekniikan Akateemisten ry:n (TEK) toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Kolme esitelmässään käsiteltyä teemaa olivat tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot ja työllisyysaste sekä paikallinen sopiminen.

Maan hallitus on asettanut tavoitteeksi, että bruttokansantuotteesta 4 % suunnataan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Eurooppa tutkii ahkerasti, mutta ei kehitä riittävästi uusia tuotteita ja liiketoimintaa. Nyt kansalliset koronatuet ja EU rahoituspaketti olisi suunnattava uusiutumiseen, sillä näin saadaan työtä ja kehitystä. Suomessa tarvitaan työtä ja tuotteitta, jotka edistävät vientiä sekä enemmän tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyötä.

Tänään työttömiä työnhakijoita oli 332 000. Pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on noin 55% ja korkea-asteen koulutuksen saaneiden 90%. Koulutus siis kannattaa. Eduskunta on päättänyt oppivelvollisuuden pidentämisestä, joka astuu voimaan asteittain syksyllä 2021. Tällä Eduskunta pyrkii vastaamaan työllisyysasteen nostamiseen. Tulokset ovat kuitenkin nähtävissä vasta vuosien kuluttua. TEK kuuluu niiden joukkoon, jotka oppivelvollisuuden pidentämisen sijasta olisivat sijoittaneet varhaisempiin vuosiin ja koulutuksen perusteisiin kuten perusopetuksen laatuun ja tukitoimiin.

TEK kannattaa työperäistä maahanmuuttoa, se on suorastaan välttämättömyys. Toisaalta Suomessa olisi todella huolehdittava ulkomaalaisten opiskelijoiden sijoittumisesta työmarkkinoille ja maassa pitämiseen.

Esitelmän kolmas aihe – paikallinen sopiminen – on mantra, joka tällä hetkellä sisältyy jokaiseen työllistämiskeskusteluun. Mistä oikeasti puhumme, kun puhumme paikallisesta sopimuksesta? AKAVA Works tutkimuksen mukaan suurin osa yritystyönantajista haluaa neuvotella ensisijaisesti muun kuin henkilöstön valitseman edustajan kanssa. Työnantajista 50 % pitää tärkeänä, että voi neuvotella palkan alennuksista. TEK:n näkemyksen mukaan tulee tehdä päinvastoin -paikallisesta sopimisesta tulisi tehdä myönteinen kannustin työntekijöille.

Paikallisen sopimisen edistämisen suuntaviivoja on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä kevään budjettiriihtä varten.

TEK on 125- vuotias tekniikan osaajien yhteisö ja 75.000 jäsenen järjestö. Se on Akavan toiseksi suurin jäsenjärjestö. TEK järjestää World Engineering Day 4.3.2021 verkkotapahtumana (linkki ilmoittautumissivulle…). Päivän tarkoitus on nostaa insinöörien roolia ilmastotyöskentelyä.

Katso esityksen diat tästä…

Share This