Joka viides suomalainen käyttää sosiaalipalveluja

Pasilan klubin syyskausi käynnistyi yrittäjän päivänä, tiistaina 5.9.2023. Päivän teemana oli sosiaalipalvelujen ajankohtaisia tuulia. Esitelmöitsijänä oli sosiaalialan korkeakoulutettujen järjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Jenni Karsio otti kantaa mm hallitusohjelmassa nimettyihin leikkauksiin, jotka kohdistuvat sosiaalipalveluihin ja sosiaalihuoltoon sekä lastensuojeluun. Leikkaukset tulevat näkymään sosiaalipalveluiden tarpeen kasvamisena totesi Jenni Karsio. Sosiaalialan laadukasta tutkimusta ja tietopohjaa tarvitaan suunniteltujen muutosten pohjaksi. On tarpeen tarkastella ja kehittää mm. toimivaa työnjakoa sosiaalialalle. Kuitenkaan ammattihenkilöstön kelpoisuuksien, koulutuksen alentaminen ei ole kestävä ratkaisu henkilöstöpulaan.

Ihmisten oikea-aikainen auttaminen tuottaa todellisia säästöjä.

Lastensuojelussa avo- ja sijaishuollon kustannukset ovat jatkuvasti kasvussa. Hallituksen ohjelmassa on lastensuojelulain uudistus. Lastensuojelun kehittävänä toimenpiteenä kouluihin tarvitaan lisää kuraattoreita ja psykologeja, totesi Jenni Karsio.

Pääkaupunkiseudun henkilöstöpulan yhtenä syynä lienee asuntopolitiikka ja hinnat. Pienipalkkaisten hoitajien ja sosiaalialan ammattilaisten ei ole varaa asua pääkaupunkiseudulla. Ongelmaa ei ainakaan auta asumistukeen suunnitellut toimenpiteet.

Jenni Karsio myös vaati, että korkeasti koulutettujen naisvaltaisten alojen palkkausta on kehitettävä vastaamaan työn vaativuutta.

Talentia on Akavan jäsenliittojen ja siinä on 26 000 jäsentä.

Share This