Markus Penttinen, Kansainvälisten asioiden päällikkö, Akava ry

EU:n pöydällä arkisia asioita ja covid 19 jälkihoitoa

Pasilan klubin kokouksessa tiistaina 8.2.2022 alustuksen piti Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen.

Teemana oli EU:n ajankohtaiset asiat. EU:n työpöydällä on arkisia asioita, kuten alustatyö ja sen vaikutukset henkilöstön asemaan ja työehtoihinsa sekä EU:n korkeakoulustrategia. Toisaalta pian jo kaksi vuotta jyllännyt covid 19 virus on vaikuttanut vahvasti EU:n työlistaan ja -tapoihin.

 

 

Kaksi vuotta etäkokouksia on sujunut yllättäen hyvin. Osa toimijoista näkee, että näin työ on tehostunut mutta osa kaipaa paluuta vanhaan. Voi olla, että jatkossakin monet kokoukset voidaan pitää etänä ja näin säästetään sekä matkustamista sekä pienennetään hiilijalanjälkeä.

Uutena asiana on pöydällä myös ”terveysunioni”. EU maiden tulee lääke ym. huollossa varustautua paremmin tulevia pandemioita varten. Lääkehuollossa EU on nykyisin haavoittuvainen, sillä monet lääkeaineet tulevat EU:n ulkopuolelta mm. Kiinasta. Jännitteet Kiinan kanssa ovat kasvaneet ja EU:n on monipuolistettava lääkeaineiden ym. saatavuutta. Tämä prosessi vie vuosia mutta nyt se on alkanut.

Suuri keskustelun aihe on myös EU:n turvallisuuspolitiikka ja siihen kiinteästi liittyvä energiapolitiikkaa. EU-maiden on alettava kehittää omia energia lähteitä, sillä energiatuotanto on myös vallan väline poliittisissa kriiseissä.

Talouspolitiikan osalta EU on uudistamassa taloussääntöjään. Taloudellinen nousu tarkoittaa sijoittamista osaamiseen ja koulutukseen, innovaatioihin ja tutkimukseen sekä tuotekehitykseen.

Ranskan puolivuotinen puheenjohtajuuskausi on alkanut ja presidentti Macron on ottanut johtajuutta EU tasolla. Angela Merkel – vahva EU:n johtohahmo – on väistynyt, joten onko sen myötä EU:n johdossa ainakin toistaiseksi myös johtajuus siirtynyt Saksalta Ranskalle?

Markus Penttisen blogi 13.1.2022 Akava ry:n verkkosivulla…

 

Share This