Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
18.10.2021 - 25.10.2021
12:00 - 13:00


Viikkokokouksen 18.10.2021 ohjelmassa on esitelmä aiheesta: ”Sähköistäminen ja Power-to-X”. Esitelmän pitäjänä on Jarmo Partanen, professori emeritus, LUT-yliopisto.

Esitelmöitsijänä Jarmo Partanen, professori emeritus, LUT aiheena ”Sähköistäminen ilmastonmuutoksen torjunnassa”

Partasen mielenkiintoinen esitys on ladattavissa ohessa.

Esitelmä-20211018-Sähköistyminen

Ilmastonmuutosta voidaan torjua siirtymällä fossiilisista polttoaineista vetytalouteen. Vedyn tuottaminen elektrolyysillä vedestä vaatii valtavasti energiaa jota hiilivapaasti voidaan tuottaa tuuli-, aurinko- ja ydinvoimalla, tuulivoiman lisäämisellä ratkaiseva merkitys. Vedystä ja hiilidioksidista, jota meillä syntyy teollisuuden sivuvirtoina, voidaan valmistaa power-to-x-teknologioiden avulla hiilineutraaleja, synteettisiä polttoaineita teollisuutemme ja liikenteen käyttöön.

Toimivia teknologioita on jo olemassa, suurten investointien lisäksi tarvitaan poliittista tahtoa ja päätöksiä niin kotimaassa kuin EU tasolla.

Lisätietoa löytyy www.lut.fi yliopiston sivuilta avainhakusanalla vetytalous

· Vety on maailman yleisin alkuaine, ja perinteinen energiateollisuus on perustunut hiilivetyihin.
· Vety on polttoaine, raaka-aine ja energiavarasto.
· Vedyllä voidaan sähköistämisen kautta korvata fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.
· Sähköistämisellä tarkoitetaan muutosta, jossa energian, lämmön ja materiaalien tuotannossa siirrytään
käyttämään energianlähteenä fossiilisten polttoaineiden sijaan sähköä.
· Suoran sähköistämisen ratkaisuja ovat esimerkiksi sähköajoneuvot, joissa voimanlähteenä on polttomoottorin
sijaan sähkömoottori.
· Epäsuora sähköistäminen tarkoittaa esimerkiksi sähköpolttoaineiden valmistamista eli fossiilisia korvaavien
päästöttömien hiilivetyjen valmistamista. Vedyn lisäksi raaka-aineeksi tarvitaan hiilidioksidia, jota voidaan
ottaa talteen ilmakehästä tai teollisesta päästölähteestä.
· Vihreän vedyn tuotanto perustuu uusiutuvalla sähköllä toteutettavaan veden elektrolyysiprosessiin, jolloin
valmistuksesta ei synny päästöjä.
· Sinisen vedyn tuotannossa fossiilisesta lähteestä tuotetaan vetyä, mutta syntyvä hiilidioksidi otetaan
talteen, eikä päästetä ilmakehään.
· Puhtaan sähkön saatavuus ja edullisuus on vetytalouden ydin.

Share This