Sopivien sovellusten kehittäminen

Immersiivisistä virtuaaliympäristöistä voi olla merkittävää hyötyä eri tarkoituksissa, arvioi
professori  Markku Turunen.  TAUCHI – Tampere Unit for Computer-Human Interactionin tutkittavana on lasten- ja nuorisopsykiatrian potilaille sopivien sovellusten kehittäminen:

– Koulutus
– Kuntoutus (esim. erilaisten fobioiden hoito)
– Viihdekäyttö
– Tuotekehitys ja suunnittelu: helpottaa suunniteltavan tilan tai esineen hahmottamista (esim. voi tarkastella eri kulmista)
• Ihmiset nauttivat immersiivisestä pelikokemuksesta, vaikka varsinainen pelisuoritus saattaa kärsiä.

 

(Kuva: Pauli Pietilä)

 

Virtuaalisten luontoympäristöjen on todettu aiheuttavan aitojen luontoympäristöjen kaltaisia positiivisia
mielenterveysvaikutuksia. Turusen mukaan  VR-sovellukset tarjoavat tasalaatuisen, hyvin vastaanotetun ja kustannustehokkaan hoitomuodon.

“Rentoutusharjoituksia toteutetaan virtuaalisissa luontoympäristöissä.  Harjoitusten ohjeistus pohjautuu ohjaavaan dialogiin ja virtuaaliseen avatar-hahmoon.  Lisäksi sovellus sisältää animoidun pallon, joka ohjaa toivottavaa hengityksen rytmiä.”

Kyseessä on Turusen mukaan subjektiivinen kokemus, se vaihtelee ihmisten välillä ja katselukertojen välillä. Kokemukseen vaikuttavat mm. tekninen immersion taso, videon sisältö, mitä kuvattu ja missä, kameran paikka, leikkaukset, kameran liike, musiikki ym. Sisällön merkitys kullekin katsojalle vaihtelee, samoin katselutilanne.

 

(Kuva: Pauli Pietilä)

 

Laitetutkimukset lapsilla –miksi?

Valtaosa lääkkeistä on alun perin tarkoitettu aikuisille, vain harva käytössä oleva lääke on tutkittu
lapsipotilailla, arvioi  Lastentautien ja lasten veri- ja syöpätautien erikoislääkäri, LT Sauli Palmu,
Tays Lasten Lääketutkimuskeskus PeeTU:sta.

Palmun mukaan vuoden 2007 EU:n lastenlääkeasetuksessa määrättän, että uudet lääkkeet tutkittava lapsilla
ja ennen myyntiluvan saamista on oltava PIP (= pediatric investigation plan). Ongelmana kuitenkin ovat lykkäykset (deferral) ja vapautukset (waiver).

Suomessa on 1,2 miljoonaa lasta.  Lapset ovat tutkimukselle haaste:
Eri ikäisiä
Eri kokoisia
Eri näköisiä
Elimistö muuttuu
Mikä olisi hyvä hoito?

Dosentti Palmu korostaa, että lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta ja suorituskykyä arvioidaan tarkasti. “Tarkastellaan sekä laitteen kykyä saavuttaa käyttötarkoitus; laitteen kykyä saavuttaa käyttötarkoitus, josta koituu potilaalle kliinistä hyötyä ja että laitteella on myönteinen vaikutus henkilön terveyteen, mikä ilmenee mielekkäinä, mitattavissa olevina ja potilaan kannalta merkityksellisinä kliinisinä tuloksina.”

Aistihuoneen tukijat saivat avajaisseminaarissa tuhdin paketin digitekniikan hoitomahdollisuuksista. (Kuva: Janne Kähkönen)

 

Teksti: Anne Heino
Share This