Pro Käkijärvi

Pro Käkijärvi logo   Pro Käkijärvi -projekti

Projektin alkusanat 

Mäntän Rotaryklubi ry perusti Pro Käkijärvi-hankkeen elokuussa 2021. Mänttä-Vilppulan Kolhossa sijaitseva Käkijärvi on aiemmin ollut hyvä lintujärvi, mutta umpeenkasvun myötä linnusto on merkittävästi heikentynyt. Hankkeen tavoite oli parantaa vesi- rantalinnuston elinympäristöä. Hyvinvoiva lintujärvi on tärkeä paitsi monelle lintulajille myös monelle muulle eläinlajille, hyönteisille, kasvillisuudelle ja ihmisille luonto- ja opetuskohteena.

Uudenmaan ELY-keskus myönsi Käkijärven lintuveden kunnostamiseen avustuksen keväällä 2022 heikentyneiden elinympäristöjen parantamiseen keskittyvässä HELMI-elinympäristöohjelmassa. Lisätietoa Pro Käkijärvi hankkeen vetäjältä, Mäntän Rotaryklubin jäseneltä, Tuija Seppälältä.

Helmi-ohjelma

Projektin tulokset 

Aalto Joonas Päätöstilaisuus 26.10.2023 Kolhon Vuorilinnassa

Matti Aalto Aallokas Oy:stä (www.aallokas.fi) teki kunnostussuunnitelman ja kertoi päätöstilaisuudessa toteutuksesta ja tuloksista.

Tulokset

Pro Käkijärvi -kalenteri
Pro Käkijärvi -kalenteri

Valokuvakilpailun tulokset


Kooste hankkeen toimista

Käkijärvi ennen ennallistamista
Käkijärvi ennen ruoppausta

Ruoppaus oli Käkijärven kunnostushankkeen päätoimenpiteitä

Syyskuussa 2023 järven kunnostamiseksi tehtiin kelluvalla kaivinkoneella yhdeksän pesimäsaareketta ja ruopattiin noin kilometri 5-10 metriä leveää uomaa monimuotoisiksi avovesialueiksi. Ruoppausmassoja läjitettiin järven länsipuoliselle entiselle pylväskentälle kovalle maalle tulvan ulottumattomiin. Osa massoista läjitettiin pesimäsaarekkeisiin, jotta linnuilla on kuivaa maata mahdollisimman turvalliseen pesimiseen. Saarekkeet parantavat lintujen pesimämahdollisuuksia, sillä maapetojen on vaikeampi päästä saarissa oleville pesille. Mikäli järvelle saadaan saarekkeiden avulla palautettua pedoilta suojaa antava naurulokkiyhdyskunta, parantaa se edelleen kaikkien vesilintujen elinolosuhteita. Ruoppauksessa lisääntynyt pienipiirteinen avovesi on niin ikään eduksi kaikille vesilinnuille ja sudenkorennoille. Vaikutuksia linnustoon, sudenkorentoihin ja viitasammakoihin seurataan kunnostuksen jälkeen.

Suolla kasvavaa koivikkoa poistui jonkin verran ruoppauksen yhteydessä ja sitä myös paikoitellen raivattiin vesialueiden läheisyydestä. Raivausta kokeiltiin pienellä alueella, jotta nähdään, johtaako raivaus entistä kovempaan vesakoitumiseen. Vähintään pesimäsaarekkeiden pitäminen avoimina on tärkeää, jotta linnut viihtyvät niillä. Linnuille tärkeimmät saarekkeet pitää raivata avoimiksi pajuista ja muusta korkeasta kasvillisuudesta vuosittain. Kaikki hoitotoimenpiteet pitää tehdä 1.9. – 14.4. välisenä aikana, jotta minimoidaan linnustolle aiheutuva häiriö.

Vieraslajipedot supikoira ja minkki tuhoavat tehokkaasti lintujen pesiä ja poikasia. Käkijärveltä pyydettiin vuosina 2021- 2023 kymmeniä supikoiria ja muutamia minkkejä. Pienpetopyyntiä järven lähistöltä on tärkeää jatkaa vuosittain, sillä kanta palautuu nopeasti, vaikka se jossain vaiheessa olisikin pyydetty vähiin tai jopa kokonaan pois alueelta.

Hankkeen aikana Käkijärven alueelle ripustettiin 63 linnunpönttöä ja viisi sorsan tuubipesää. Lintutornille menevä tie ja polku kunnostettiin ja raivattiin avoimemmaksi. Tornitapahtumilla tavoiteltiin lintutornin tunnettavuutta kaupunkilaisille.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat liki 119 000 euroa. Suuri määrä talkoita oli edellytys 95 %:n Helmi-avustukselle, jolla keskityttiin järven kunnostamiseen. LeaderPoko rahoitti lintutorniin ja lintutornin tiehen liittyviä toimia. Omarahoitukseen on saatu avustuksia Sirkka ja Matti Kaivoksen säätiöltä, Suomenselän Lintutieteelliseltä yhdistykseltä sekä rotarypiiriltä 1390. Mäntän Rotaryklubi maksoi myös osan kustannuksista. Klubi teetti mm. vuoden 2024 kalenterin, jossa oli kuvia Käkijärvellä kuvatuista ja esiintyvistä eläimistä.

Luonnonsuojelualueella toimiessa tarvittava Pirkanmaan Ely-keskuksen hyväksymä kunnostus- ja luonnonhoitosuunnitelma on Käkijärvellä voimassa 31.12.2030 asti. Tulevien vuosien aikana seurataan runsastuuko linnusto, palautuuko jokin kadonnut lintulaji pesimälajistoon ja onnistuuko sorsalintujen pesinnät paremmin. Linnustolle olisi hyväksi ruopata enemmänkin, kunhan ensin nähdään nyt tehtyjen toimenpiteiden vaikutus.

Luonto- ym. selvitykset on tehty, läjitysalue ja uittoväylät valmiina. Jatko edellyttää, että löytyy innokas taho työtä vetämään ja että rahoitusta on saatavilla.


Käkijärvi ruoppauksen jälkeen

Seuraavassa kuvia hankkeen vaiheista. (Klikkaa kuvaa niin näet sen suurempana.)

Kuvia ovat ottaneet:

Timo Nieminen, Matti Aalto, Markku Saarinen, Tapio Keinonen, Joonas Karikko, Juha Vuokko, Saila Munukka, Hannu Polvinen, Auli Nikmo, Riitta Jyrinki ja Tuija Seppälä

Share This