Vuositeema

 

Rotary Internationalin vuositeema

 

Rotary Internationalin presidentti valitsee omalle toimintavuodelleen 1.7.-30.6. sopivaksi katsomansa teeman.

Kaudelle 2023-2024 R. Gordon R. McInally on valinnut teemakseen “CREATE HOPE in the WORLD” ~ “LUO TOIVOA MAAILMAAN”

Rotary luo jäsenille mahdollisuuksia parantaa elämää niin omaa kuin toisten, joita he auttavat palveluprojektien kautta. Suuret ja pienet palveluteot luovat mahdollisuuksia ihmisille, jotka tarvitsevat apua. Rotary tarjoaa myös mahdollisuuksia johtajuuteen, avaa jäsenille reitin toteuttaa palveluideoitaan maailmanlaajuisesti ja luoda elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kaikki mitä teemme avaa uuden mahdollisuuden myös jollekin toiselle, jossakin muualla.

 

 

Mäntän Rotaryklubin vuositeema

Oma klubimme keskittyy jäsenten aktivoimiseen eli osallistumaan kokouksiin, koulutuksiin piirin tapahtumiin ja muuhun toimintaan.  Etsimme jatkuvasti uusia ideoita vierailukohteista ja tapahtumia, jotka innostaisivat jäseniä osallistumaan. Strateginen tavoitteemme pitkällä aikavälillä on saada toimintaamme entistä enemmän myös nuoria ihmisiä.  Haluamme näkyä ja vaikuttaa oman alueemme yhteisössä. Painopisteemme ovat elävät klubit, keskinäinen luottamus sekä kestävä kehitys.

Elävät klubit

Pyrimme lisäämään jäsenmäärää sekä kasvattamaan tietoa rotary-aatteesta.

Keskinäinen luottamus

Mahdollistetaan jäsenten johtajuuden kehittyminen osallistumalla koulutuksiin sekä tarjoamalla mahdollisuuksia soveltaa opittuja taitoja käytäntöön paikallisissa ja kansainvälisissä projekteissa.

Kestävä kehitys

Toteutamme vähintään yhden ympäristöprojektin paikallistasolla ja osallistumme mahdollisuuksien mukaan muihin hankkeisiin kuten esimerkiksi Puhdas Itämeri -hankkeeseen.

 

Share This