Arvoisat Lahti-Wellamon rotaryt,

Syyskuun viimeinen viikkokokous pidettiin Upseerikerholla tänään 30.9.2021. Kokoukseen osallistui 16 omaa veljeä joko paikan päällä kerholla tai teams-sovelluksen avulla ulkopuolelta.

Kokousasioiden aluksi Yrjö tiedotti lyhyesti tulevan vuoden uusien vaihto-oppilaiden valinnasta. Hakijoita on yhteensä viisi, joiden joukosta Wellamo joko yksin tai yhdessä toisen klubin kanssa valitsevat vaihdokkaan.

Ensio Mäkipelto kertoi tämän jälkeen Lahden Upseerikerhon perustamisen historiaa ja esitteli kerhon esineistöä ja valo-/muotokuvia niihin liittyvine historioineen. Kerhon kiinteistön ja kaluston omistaa yrittäjäpariskunta. Seinille ripustetut taulut, muotokuvat ja muu taide-/muistoesineistö on eri henkilöstöyhdistysten omistamaa. Yhdistykset ovat sopineet tilojen omistajan kanssa esineiden säilyttämisestä kerhon tiloissa niin kauan kuin toimitilat ovat yrittäjäpariskunnan omistuksessa.

Kuulijat tulivat tietämään esineistön arvokkaimmat muistoesineet, jotka ovat ikoni ja ratsastajapatsas. Maalaukset edustivat aihepiiriltään Luzernin taistelua kuvaavaa taulua Ruotsi-Suomen ja Saksan välisestä sodasta aina useisiin muotokuviin puolustusvoimien huollon ja ratsuväen henkilöstöstä. Valokuvina seinillä on muun muassa Mannerheim -ristin saaneiden huollon upseereiden kuvat.

Esitelmä oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja sisälsi runsaasti historiatietoa muustakin kuin vain upseerikerhosta. Kiitos Ensiolle lyhyellä varoitusajalla pidetystä historiakatsauksesta.

Hannu Sarikka

Pres. Jyrin sijaisena

Share This