Tervehdys hyvät rotarit,

Eilisessä klubimme viikkokokouksessa kuulimme maukkaan ruokailun jälkeen aluksi tulevan presidentin Yrjö Tolvasen Rotary-esitelmän,  jossa hän käsitteli Rotary-järjestöä ja sen mahdollisuusalueita sekä kertoi paljon ajankohtaista Rotaryasiaa.

Toisessa osiossa Kuvernööri DG Eila Parviainen kertoi Rotarypiirin 1390 toiminnasta ja piirin alueella toimivista klubeista ja niiden toiminnasta. Tilaisuudessa keskusteltiin myös klubimme tulevaisuuden toiminnasta ja toimijoista. Todettiin ”muna-kana” syndrooma, eli jos toiminta on laadukasta, niin se kiinnostaa uusia jäseniä ja jos jäsenet ovat aktiivisia, niin silloin seurauksena on laadukasta toimintaa.

Tilaisuuden merkitys klubissamme oli tietynlainen ”lähtölaukaus” aktiiviselle jäsenhankinnalle ja klubin uudistumiselle. Kuvernööri Eila kertoi ”Virtain-mallista”, missä uudet jäsenet otetaan heti mukaan hallitukseen ja toiminnan keskipisteeseen ja nykyiset jäsennet ovat taustalla mentoreina ja hallituksen varajäseninä. Tärkeää olisi hänen mukaansa saada suurempi määrä uusia jäseniä kerralla mukaan, niin heille syntyisi myös keskinäistä ryhmähenkeä, eikä kukaan jäisi yksin. Todettiin, että Rotaryhenkisiä henkilöitä on paljon, mutta he eivät välttämättä tiedä laadukkaasta palveluprojekteistamme eivätkä toiminnastamme.

Hieno ilta kaiken kaikkiaan, kiitos kaikille osallistujille!

Jyri Kettunen

Presidentti

 

Share This