Hyvät rotaryveljet,

 

Wellamon viikkokokous pidettiin 9.9.2021 Upseerikerholla. Kokoukseen osallistui paikan päällä kahdeksan veljeä. Tällä kertaa ei saatu etäyhteyttä toimimaan, joten valitettavasti yhteyksien päässä olevat eivät päässeet osallistumaan. Viikkokokouksen alkuperäinen suunnitelma sisällön osalta muuttui siten, että tämän kertainen kokous pidettiin klubineuvotteluna PP Hannun johdolla, kun presidenttimme Jyri oli lomalla. Klubineuvottelussa oli varauduttu keskustelemaan jäsenhankinnasta, julkisuuskuvasta ja projekteista. Keskustelu alkoi viimeksi mainitusta aiheesta ja aiheeseen paneuduttiin siten, että kokousaika menikin siihen kokonaan. Matti Haara pohjusti keskustelua kertaamalla projektien aloituksen, rahoituksen ja muun sisällön. Matti kertoi erityisesti Klubitalon yhteistyöstä ja totesi, että klubimme on lupautunut toimimaan ”mentorina” Klubitalon jäsenille syyskauden ja ensi kevätkauden aikana. Se tarkoittaa sitä, että 12 veljeä käy vuorollaan hakemassa yhden jäsenen kerrallaan ja tuo hänet klubin viikkokokoukseen sekä toimii vieraan isäntänä kokouksen ja matkojen ajan. Vierailun ei ole tarkoitus johtaa mihinkään henkilökohtaiseen kontaktiin. Veljet toimivat klubin edustajina ja Wellamo toimii Klubitalon yhteistyökumppanina.

Viikkokokous päätettiin todeten, että seuraavalla kerralla toimii presidentin sijaisena PE Yrjö Tolvanen.

Terveisin,

Hannu Sarikka, PP

Share This