Tervehdys,

Eilen kokoonnuimme klubimme viikkokokoukseen ja Teamsiin.  Tämänkertaisena esitelmän aiheena oli ”Monitoimikoulu”, josta meille kertoi Kalliolan koulun nuoriso-ohjaaja Teemu Laine. Viikkokokous toteutettiin pitkästä aikaa klubivierailuna, mikä oli virkistävää. Hiihtoloman vuoksioppilaita ei hiihtolomaleiriläisiä lukuun ottamatta ollut paikalla, mikä mahdollisti koulun tiloihin tutustumisten opetusta häiritsemättä. Pääsimme myös testaamaan kouluruokaa, joka tuntui kaikille maistuvan.

Vesikansan alueen Kalliolan ja Paimelan koulut muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen. Vesikansan kouluissa opiskelee lapsia aina esiopetuksesta kuudenteen luokkaan saakka. Elokuusta 2017 alkaen Kalliolan koulu toimii upouudessa 500 oppilaan elinkaarikoulussa Valtatie 24 varressa n. 10 km Lahdesta pohjoiseen (Rajaharjuntie 23, 15270 Kukkila). Elinkaarikoulurakennuksessa aloittivat esiopetuksen sekä 1-6. vuosiluokkien lapset, alueen luokkamuotoisen erityisopetuksen ryhmät, vapaa-aikapalveluista Kalliolan kirjasto (ja kahvila syyskuusta 2017) sekä terveyspalveluista
kouluterveydenhuolto ja neuvolatoiminta. Koulurakennus nojaa avoimen oppimisympäristön ideaan ja Lemminkäinen toimii sekä urakoitsijana
että elinkaaripalvelun tuottajana. Kalliolan koulu jakaantuu kolmeen soluun, joissa kussakin opiskelee lapsia 0-6. vuosiluokilta. Esi- ja alkuopetusikäiset
lapset toimivat Hollolassa alkuluokkaryhmissä. Alkuluokat on joustava opetusjärjestely lapsen ehyen koulupolun turvaamiseksi esi- ja alkuopetuksen
lapsiryhmässä, jonka osana järjestetään esioppilaiden päivähoitoa ja koululaisten iltapäivätoimintaa. Kalliolan elinkaarikoulussa alkuluokka muodostuu
0-3. vuosiluokista. Ylemmät vuosiluokat opiskelevat pääsääntöisesti 4-6. vuosiluokkien kokoonpanoissa. Vesikansan kouluilla painotetaan kieltenopetuksen lisäksi liikunnan opetusta. Kieltenopiskelussa voi valita englannin lisäksi myös vapaaehtoisen saksan 4. luokalta alkaen. Alueen luokkamuotoisen erityisopetuksen ryhmät toimivat Kalliolan koulussa yhdessä yleisopetuksen ryhmien kanssa. Yläkouluun Vesikansasta siirrytään Kivimaan ja Mukkulan yläkouluihin Lahteen tai muihin lähialueen yläkouluihin. Erityisenä huomiona oli tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus erilaisiin opetustilanteisiin. Uutta oli myös se, että opettajat työskentelevät tiimeissä. Oppilaiden on myös mahdollista jäädä koululle harrastuksiin koulun jälkeen.

Jyri Kettunen

Share This