Vieraamme ja esitelmän pitäjä eversti Ossi Kettunen on toiminut mm. Suomenlinnan rannikkorykmentin komentajana ja Helsingin Kasarmitorilla sijaitsevan Talvisodan kansallisen muistomerkin hankevetäjänä, ja on Talvisotayhdistys ry:n puheenjohtaja, sekä Suomen Sotatieteellisen Seuran ansiolevykkeen haltija.

Esitys oli kattava katsaus Pohjoiskalotin poliittiseen, taloudelliseen ja sotilaalliseen tilanteeseen. Esitelmän tiivistelmä välittää hänen kertomansa. Alla joitain irtonaisia poimintoja siitä:

  • Jäämeren läpi kulkee kolme väylää, joista Venäjän rannikolla kulkeva koillisväylä on matala.
  • Venäjä on suurin ongelma koillisväylän hyödyntämisessä, sää ja jääolosuhteet vasta toinen. Jäätön aika vuodessa on 80 vrk.
  • 2021 koillisväylää käytti vain 86 alusta, joista 14 oli Venäjän sisäistä liikennettä. Venäjällä on useita satamia väylän varrella.
  • USA:n ja Kanadan rannikolla kulkevan luoteisväylän jääolot ovat hankalat, eikä väylällä ole lainkaan satamia.
  • Beringin salmessa ei ole kansainvälistä merialuetta, vain USA:n ja Venäjän merialuetta. Salmen läpikulkuun tarvitaan maan lupa. Salmen väylät ovat matalia.
  • Pohjoiskalotissa on runsaasti luonnonvaroja, mm. kultaa ja metalleja Grönlannissa, sekä runsaasti öljy- ja kaasuesiintymiä.
  • Kiina yritti hankkia hallintaansa tukialueen Grönlannista, mutta Tanska torppasi yrityksen.
  • Venäjä varustanut Siperiaa järjestelmällisesti 2010 -luvulta alkaen.
  • Venäjän pohjoinen laivasto ja ilmavoimat ovat vahvat

Esitystä oli seuraamassa 17 rotaria, joukossa myös vierailijoita alueen muista klubeista.

Share This