Kartta latautuu...

Päiväys ja aika
17.04.2024
11:30 - 13:00

Tapahtumapaikka
Hotelli Arthur


LinkedIn:
Rastas aloitti TVO:ssa vuonna 1972. Hänen vastuualueensa olivat suunnittelu, kehitys, luvat, ydinturvallisuusarvioinnit, ydinjätehuolto-ohjelmat, laadunvarmistus, koulutus ja tiedotus. Rastas jäi eläkkeelle TVO:n varatoimitusjohtajan tehtävästä vuonna 2004.
Rastas on toiminut vuosina 1995-2004 Posivan hallituksen varapuheenjohtajana. Tämä yhtiö vastaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen toteuttamisesta Suomessa.
Rastas on ollut vahvasti mukana uuden ydinvoimalaitoshankkeen käynnistämisessä Suomessa 1980-luvun alusta lähtien. Hän toimi osaston johtajana, joka vastasi muun muassa OL3-hankkeen valmisteluvaiheesta (ympäristövaikutusten arviointi, toteutettavuustutkimukset, lisensointi, tarjouskyselyn eritelmät, tarjousten arviointi) toimitussopimuksen allekirjoittamiseen asti vuoden lopussa. 2003.
Rastas on ollut jäsenenä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, kuten Suomen ydinenergian neuvoa-antavassa komiteassa, WANO Paris Centerin hallintoneuvostossa, INPO:n kansainvälisessä osanottajakomiteassa, EPRIn Advanced Nuclear Plant Utility Coordination Committeessa, Nordic Owners Groupissa (NOG), ja VTT:n energiatoimialan ohjausryhmä. Hän on toiminut Suomen ydinteollisuuden maaliskuussa 2011 perustaman FinNuclear ry:n ensimmäisenä puheenjohtajana.
Rastas on ollut myös useiden uusien reaktorityyppien (AP 1000, BWR 90, BWR 90+, ESBWR ja SWR 1000) kehityshankkeiden kansainvälisten ohjauskomiteoiden jäsen tai puheenjohtaja.
TVO:sta eläkkeelle jäätyään Rastas on toiminut itsenäisenä konsulttina. Hänellä on ollut yli 50 konsultointitehtävää IAEA:ssa mm. ydinvoimaohjelmien alkuvaiheita käsittelevien konsultti- ja teknisten kokousten puheenjohtaja tai osallistuja. Lisäksi hän on työskennellyt konsulttina ydinvoimalaitoshankkeiden valmisteluvaiheissa useissa maissa.
Vierailijan kummina on Heikki Malinen

Share This