Vuositeema

 

Rotary Internationalin vuositeema

Rotary International President Gordon R. McInally 2023 – 2024 on valinnut teemakseen ”Create Hope in the World”.

Kluuvin Rotaryklubin vuositeema 

Kluuvin rotaryklubin  tarkoitus ja päämäärät ovat:

 • Rotaryaatteen palveluperiaatteen toteuttaminen
 • Rehdin toveruuden ja hyvän klubihengen ylläpitäminen
 • Elinikäinen oppiminen

Klubin arvot

Rotaryslogan ”Service above self” sekä neljän kysymyksen koe määrittelevät klubin arvopohjan:

 1. Onko tämä totta?
 2. Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan?
 3. Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako tämä ystävyyssuhteita?
 4. Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista?

Toimintasuunnitelma 2019 – 2023

Keskeiset operatiiviset lähtökohdat klubin toiminnassa ovat:

 • Klubikokoukset pidetään lounaskokouksina viikoittain aina toimintavuodeksi hyväksytyn kausiohjelman mukaisesti.  Ohjelman suunnittelussa painotetaan aihealueiden monipuolisuutta ja esitelmien korkeaa tasoa.
 • Klubin traditiosta johtuen klubilla ei ole ulkopuolista varainhankintaa, joten tulot saadaan yksinomaan jäseniltä.
 • Hyvän rotaryhengen ylläpitäminen ja vahvistaminen ovat klubin   toiminnan tärkeä edellytys. Mm. jäsenhankinnan avulla varmistetaan, että nykyinen hyvä  ja toverillinen klubihenki säilyy.
 • Klubi varautuu vastaanottamaan ja lähettämään yhden vaihto-oppilaan.
 • Yhteistyössä 4H-järjestön kanssa sovittua Rotary Startkick yrittäjyyskilpailua jatketaan alkavana ja seuraavana rotaryvuonna.
 • Klubi tukee Pelastusarmeijan toimintaa
 • Klubi tukee kv. hanketta Et. Afrikassa (Kluuvin klubi sitoutunut tukemaa hanketta seitsemän vuoden ajan). Lisätiedot hankkeen kummilta Kluuvin klubin jäseneltä Jorma Karjalalta jorma.karjala@hotmail.com 

Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen on yksi rotarytoiminnan keskeisiä tavoitteita. Se toteutetaan hankkimalla klubin jäsenyyteen eri alojen ja  elämänpiirien edustajia, joiden keskinäinen vuorovaikutus rotary yhteisössä on avointa ja vilkasta. Näin menetellen klubin luokitekartta säilyy monipuolisena. Myös esitelmöitsijöiden kutsuminen noudattaa samaa periaatetta ja tavoitteena on tuoda uusia, jopa erilaisia näkökulmia kaikilta inhimillisen toiminnan alueelta.

Kokoontumistiedot

Paikka:
Hotelli Arthur
Vuorikatu 19
00100 Helsinki

Aika:
Keskiviikkoisin 11.30 - 13.00

Share This