Arvoisat rotarisiskot ja -veljet,
RI D1390 kevään 2023 klubivirkailijoiden koulutus (Presidents-Elect Training Seminar, PETS) järjestetään 11.3.2023 Hämeenlinnassa Hämeen Ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Vankanlähde 9, Hämeenlinna. Seminaari on tarkoitus järjestää ensisijaisesti lähitilaisuutena, mutta siihen sisältyvät kokonaisuudet suoratoistetaan myös zoomin välityksellä.
Samassa yhteydessä pidetään D1390 piirineuvottelu, joka toimeenpannaan vain lähitilaisuutena. Kutsut asialistoineen, PETS:n ja piirineuvottelun ilmoittautumisohjeet sekä piirineuvottelussa käsiteltävien asioiden liiteasiakirjat toimitetaan klubeille helmikuun 2023 kuluessa.

PETS:in ovat tervetulleita osallistumaan kaikki Rotaryklubien ja Rotaractklubien tulevat klubivirkailijat sekä muut ajankohtaisista rotaryasioista kiinnostuneet rotarit. Tuleville klubipresidenteille koulutus on pakollinen, muille klubivirkailijoille ja piirihallintoon kuuluville erittäin suositeltava. PETS:n tavoitteena on aiempien kertojen tapaan tarjota ajatuksia, ideoita ja työkaluja tukemaan klubien suunnitteluprosessia. Samalla se antaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen toisten klubien ja piirihallinnon toimijoiden kanssa. Piirineuvottelu on piirimme D1390 yhdistyslain mukainen kokous, joka toteutetaan piirin sääntöjen mukaan.

PETS-kokonaisuus toteutetaan oheisen ohjelmarungon mukaisesti.

 1. Kotitehtävät, 11.3.2023 mennessä
  – oma tehtäväkoulutus,
  MyRotaryn Learning Center sekä muu käytössä oleva aineisto
 2. PETS ja Piirineuvottelu la 11.3.2023, Hämeen Ammattikorkeakoulu, Vankanlähde 9, Hämeenlinna, lähiseminaari + zoom08.45 – 09.15 Ilmoittautuminen ja kahvi
  09.15 – 09.30 Avaus, DGE Simo
  09.30 – 10.00 Piirihallinnon esittäytyminen, rotaryvuoden teema, DGE Simo10.00 – 12.00 Syventävät alustukset
  12.00 – 12.30 Lounas
  12.45 – 13.45 Rotaryn yhteistyön kehittäminen AG-alueittain, ryhmätyöt
  13.45 – 14.00 Päätössanat ja ohjeistus jatkosta, DGE Simo
  14.00 – 14.30 Kahvi
  14.30 – 16.00 Piirineuvottelu
 3. PastPETS 1-x AG-alueittain 30.4.2023 mennessä, lähikokous/zoom
  – klubikulttuuri, tavoitteet ja tehtävät 2023-2024
  – AG-alueen toimintakalenteri 2023-2024
  – klubivirkailijoiden käytännön työkalut

Klubin tulee varmistaa, että jokaiseen ohjelman mukaiseen osuuteen osallistuu vähintään yksi klubin tulevan hallituksen edustaja, joskaan klubikohtainen osallistujamäärä ei ole rajoitettu. Zoom-linkit ja fyysisen kokoontumisen osoitetiedot toimitetaan varsinaisen kutsun yhteydessä.

Pyydän vastaanottajia varmistamaan, että tämä alustava kutsu PETS:in tulee ainakin kaikkien tulevan Rotaryvuoden klubivirkailijoiden tietoon. Valitettavan monelta klubilta puuttuu edelleen jäsenrekisteristä tieto tulevan kauden presidentistä, sihteeristä ja/tai rahastonhoitajasta.

Jos klubissanne tulee PETS:in tai muutoin tulevaan kauteen liittyviä kysymyksiä tai ideoita, ottakaa yhteyttä, mielellään sähköpostilla.

CREATE HOPE in the WORLD!
DGE Simo 

Share This