Teksti: Marika Aspila
Kuvat: Paavo Hacklin

Ojakkalan urheilutalo oli Enäjärvi-kävely alku- ja päätepiste.

 

Vihdin rotaryklubin Enäjärvi-kävelytapahtumassa 7.11. kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja niin Enäjärven kuin Itämeren suojelusta. Reippaan kävelyn jälkeen nautittiin myös Ojakkalan Marttojen tarjoamista kahveista.  ”Luonnonsuojelu on meille tärkeä arvo ja päätimme tehdä jotain myös Enäjärven tilanteen hyväksi. Tietoisuuden lisääminen ja yhteistyön tekeminen vievät asioita eteenpäin”, totesi Vihdin rotaryklubin presidentti Tapio Karjalainen.

”Enäjärven hyväksi on tehty suojelutyötä 1990-luvulta lähtien, mutta järven tila on heikentynyt merkittävästi 2010-luvulla”, kertoi Latvavesien suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Juha Uusitalo. Enäjärvi on vahvasti sisäkuormitteinen, koska pohjasedimentissä olevat ravinteet vapautuvat vääristyneen kalakannan ja ajoittaisen hapettomuuden vuoksi. ”Särkikalojen runsas määrä vinouttaa järven ravintoketjua, sillä särkikalat syövät eläinplanktonia, mutta kasviplankton saa rauhassa lisääntyä ja kuluttaa järven happivarantoa.  Tehokkain tapa vaikuttaa järven tilaan on särkikalojen hoitokalastus, joka pitäisi kuitenkin kuusinkertaistaa siihen tasoon nähden, mitä viime vuosina on pystytty tekemään. Tällä saataisiin ravintoketju pysymään kunnossa. Myös järven ulkoista kuormitusta pitäisi tutkia lisää”, Uusitalo totesi.

Baltic Sea Rotary Action Networkin (BASRAN) puheenjohtaja Pentti Aspila kertoi, että ympäristösuojelu on nousemassa Rotaryn yhdeksi toiminnan painopistealueeksi. Rotarit ovat Suomessa tehneet jo vuosia vesistöjensuojelutyötä edistäviä hankkeita etenkin Itämeren hyväksi, mutta nyt toimintaan ollaan aktivoitumassa laajamittaisemmin. Suomen rotarit haluavat nyt saada suojelutyöhön mukaan myös Itämeren ympärillä olevat yhdeksän rantavaltiota ja 14 valtiota, joiden alueelta vesi valuu Itämereen. ”Vuosi sitten perustimme tätä työtä vetämään Baltic Sea Rotary Action Networkin, jossa on tällä hetkellä mukana rotareita Suomen lisäksi Ruotsista ja Virosta, mutta monet muutkin maat ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa, ” Aspila kertoi. ”Tänä vuonna teimme jo Suomen ympäristökeskus SYKEn kanssa yhteistyötä, jossa rotarit vastasivat menneenä kesänä pääosin sinileväseurannan havainnoinnista. Myös täällä Hiidenrannassa oli Vihdin rotaryklubin hoitama mittauspiste. Uutena aktiviteettina mukaan otetaan myös ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuva vesireppu, jossa on vesien tilan havainnointiin tarvittavaa välineistöä. Reppua voidaan käyttää koulujen ympäristönopetuksessa ja kertoa näin lapsille vesiensuojelun tärkeydestä.”

Vihdin rotaryklubin presidentti Tapio Karjalainen (vas.), Baltic Sea Rotary Action Networkin  puheenjohtaja Pentti Aspila ja Latvavesien suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Juha Uusitalo olivat yhtä mieltä siitä, että vesiensuojelutietoutta lisäämällä saadaan lisää myös toimintaa.

Share This