Turun Linnan Rotaryt 70 vuotta

Turun Linnan Rotaryklubi ry on perustettu 23.4.1952. Tasavuosia juhlistetaan 17.9.2022 Juhlaillallisella.

Turun Linnan Rotaryklubin perustaminen lähti liikkeelle jo 1949.Turun ensimmäinen klubi oli toiminut jo vuodesta 1929 alkaen, ja joten oli aika perustaa toinen klubi Turun alueelle. Klubin toiminta alkoi virallisesti perustamiskokouksessa Seurahuoneella  3.4.1952 ja klubi hyväksyttiin Rotary Internationalin jäseneksi 23.4.1952.

Alla otteita klubin historiasta:

” Alussa klubin virallinen nimi aiheutti paljon päänvaivaa. Kysymys oli siitä, tulisiko klubin olla yksi- vai kaksikielinen. Erillinen komitea mietti asiaa ja totesi, että jos klubi on virallisesti kaksikielinen, niin kaikki viralliset asiakirjat tulisi kirjoittaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Epäiltiin, että olisi jatkossa vaikea löytää jatkossa sellaisia sihteereitä, jotka tähän pystyisivät. Tutkittiin myös mahdollisuutta, että käännöstoimisto hoitaisi asian, mutta idea kaatui kustannuksiin. Jäsenmaksu olisi muodostunut toivottoman kalliiksi. Päädyttiin siihen, että klubi perustettaisin yksikielisenä, mutta haluttiin klubin nimeen liittää myös ”Åbo Slotts Rotaryklubb”, lisäksi se, että kaikille jäsenille korostettaisiin jokaisen oikeutta käyttää esiintyessään kumpaa kieltä tahansa.Klubia perustettaessa todella pyrittiin tarkasti seuraamaan Rotary Internationalin antamia ohjeita ammattinimikkeiden kattavuudesta alueen talous- ja yhteiskuntaelämän kokoomusta silmälläpitäen.”

 

 

Share This