Nuorisovaihtotoiminta

Kansainvälinen nuorisovaihto eli vaihto-oppilastoiminta on tärkeä osa Turun Linnan Rotaryklubin jokavuotista toimintaa. Klubimme lähettää vuosittain yhden turkulaisen 16-18 vuotiaan nuoren vuosivaihtoon ja vastavuoroisesti vastaanottaa yhden ulkomaisen nuoren vastaavaksi ajaksi Turkuun. Lukuvuoden kestävän vuosivaihdon lisäksi klubimme kautta on myös mahdollista hakea ns. kesävaihtoon. Lisätietoja eri muun muassa vaihtomuodoista, kohdemaista, hakuohjeista ja kustannuksista löytyy Rotary-nuorisovaihdon sivuilta.

Miten hakea vaihto-oppilaaksi Turun Linnan Rotaryklubin kautta?

Vuosivaihtoon lähdetään Suomesta yleensä lukion ensimmäisen luokan tai ammatillisen koulutuksen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Vaihtoon voi toki lähteä vielä lukion toisenkin luokan jälkeen. Hakuprosessi alkaa kuitenkin jo lähes vuotta aikaisemmin eli lähtövuotta edeltävän vuoden syksyllä.

Haku vaihto-oppilaaksi alkaa vapaamuotoisella, noin sivun mittaisella kirjeellä, jossa hakija kertoo lyhyesti itsestään, perheestään ja harrastuksistaan ja perustelee haluaan vaihto-oppilaaksi. Hakemus lähetetään nuorisovaihtoasiamiehelle syyskuun loppuun mennessä. Hakijat saavat kutsun haastattelutilaisuuteen, jonka Turun Rotaryklubit järjestävät yhdessä marraskuussa. Haastattelun perusteella tehdään Rotaryklubien ehdotukset valinnoista. Viime vuosina Turun klubit ovat valinneet 7-8 lähtevää vaihto-oppilasta. Klubien valmistelevien valintojen jälkeen alkaa varsinaisten hakulomakkeiden täyttäminen, mitä hakijat tekevät klubien nuorisovaihtoasiamiesten kanssa marras-joulukuun aikana. Lopullisen kohdemaan vaihto-oppilaiksi hyväksytyt saavat tietää kevään kuluessa, viimeistään toukokuussa.

Isäntäperheenä toimiminen

Rotary-nuorisovaihto perustuu vastavuoroisuuteen. Vaihto-oppilaan lähettävä rotaryklubi sitoutuu vastaanottamaan vastavuoroisesti tänne tulevan vaihto-oppilaan. Suomeen tulevan vaihto-oppilaan isäntäperheenä voi toimia kuka tahansa suomalainen perhe. Perheeltä edellytetään vain normaalia tasapainoista elämäntilannetta, kiinnostusta toimintaan ja aikaa olla ja huolehtia vaihto-oppilaan kaikinpuolisista toiveista ja tarpeista.

Isäntäperheenä toimiminen tarjoaa perheelle tilaisuuden tutustua uuteen kulttuuriin, uuteen kieleen (vaikka suomea puhutaankin) ja tietysti uuteen ihmiseen ja hänen omaan perheeseensä. Usein nämä uudet suhteet kantavat pitkälle nuoren aikuisikään ja joskus koko loppuelämäksi tarjoten erinomaisia kontaktimahdollisuuksia, mikäli perhe itse matkustaa nuoren kotimaahan.

Isäntäperheen velvollisuutena on järjestää oppilaalle vain majoitus – mieluiten oma huone – ja ravinto. Isäntäperheenä toimiminen ei maksa mitään, mutta siitä ei myöskään makseta korvausta.

Rotary-nuorisovaihdossa isäntäperheitä on vuosivaihdossa 2 – 4 kpl eli käytännössä keskimääräinen isäntäperheenä toimiminen kestää n. 3 – 4 kuukautta. Huom! Isäntäperheellä tai vaihto-oppilaaksi hakevalla nuorellakaan ei tarvitse olla mitään aiempaa kontaktia Rotary-toimintaan.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan isäntäperheenä, ota yhteys tässäkin asiassa allekirjoittaneeseen ja ilmoittaudu halukkaaksi!

Nuorisovaihtoterveisin

Kimi Salokangas
Nuorisovaihtoasiamies, Turun Linnan Rotaryklubi
+358 50 553 3488
kimi.salokangas@if.fi

 

 

 

 

Share This