Create Hope in the World, luo toivoa maailmaan. Tämä on rotarikauden 2023-24 kansainvälinen teema.                  Toivoa jos mitä nykyään tarvitaankin.

Uuden kauden myötä alkoi myös oma presidenttivuoteni, joka jatkuu ensi vuoden kesäkuun loppuun. Rotaritoiminnassa olen nuori jäsen, vasta 4 vuotta. Nämä vuodet ovat tuoneet monenlaisia kokemuksia, mielenkiintoisia tapaamisia, uusia tuttavuuksia ja mukavaa yhdessäoloa.

Miksi olen mukana? Rotaryn jäseneksi voi liittyä monesta eri syystä. Tärkeimpiä syitä ovat halu auttaa, tehdä vapaaehtoistyötä ja toimia samanhenkisten ihmisten kanssa. Nämä ajatukset ovat omankin mukaantuloni taustalla.
Ennen liittymistäni pohdin, onko tämä minun juttuni ja sovinko mukaan. Sehän selviää vain katsomalla ja kokemalla. Halusin olla hyödyksi, tehdä jotakin  vapaaehtoistyötä. Yksi ihminen ei voi kovinkaan paljon, mutta porukalla saadaan jopa ihmeitä aikaan.

Olen saanut olla mukana kehittyvässä ja ajan mukana uudistuvassa toiminnassa. Avoimuus ja yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on lisääntynyt ja koko ajan kehitetään uusia, lähinnä oman kylän ja asukkaiden hyvinvointia edistäviä hankkeita. Toiminta klubissa ei presidentillekään ole sooloilua, vaan kaikki suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyöllä. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus ideoida palveluprojekteja ja toimia itselleen sopivimmalla tavalla.

Rotareissa mukanaolo ei  ole vain klubijäsenyys, vaan elämäntapa. Mottomme on ”Service above Self eli palvelu itsekkyyden edelle”. Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti ympärillämme olevaan maailmaan. Liittyminen Rotaryyn on matka, joka avaa ovia yhteistyöhön, oppimiseen ja kasvuun niin omassa kuin kansainvälisessäkin ympäristössä.

Ota yhteyttä!

riitta.virtanen@sodankylanrotaryklubi.com

Share This