Rotaryt rauhaa rakentamassa Raumalla

Rotarytoiminnan yksi kärkiteemoista on rauhantyö. Tämä teema on erityisesti esillä helmikuun tapaamisissa eri puolilla maatamme. Rauma Haunguanon Rotaryklubi järjesti helmikuun tapaamisen rauhan teemalla.  Mukaan oli kutsuttu Rauman rotareiden lisäksi rotareita myös Eurajoelta ja Eura-Säkylästä. Muutaman kymmenen rotaryn joukko kokoontui Rauman Nuortentalolle kuulemaa rauhan tutkimuksesta ja rauhan työstä kotimaassa ja maailmalla.

Rauma Hauenguanon klubin presidentti Erkki Hammar nosti alkupuheenvuorossaan esille Rotary International Presidentti Gordon Mclnally’n ajatuksia rotareiden rauhan työstä. Mclnally kehotti kaikkia rotareita luomaan toivoa maailmaan työskentelemällä rauhan ja henkisen hyvinvoinnin puolesta. Hän kehotti jäseniä käymään asiasta tiukkoja keskusteluja ja ansaitsemaan luottamuksen, joka on tarpeen näiden arvojen toteuttamiseksi. Hammar nosti esille myös rauha sanan tutkimuksellista käsitteistöä. Rauha ei ole vain sodan poissaoloa, vaan myös oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja kestävää kehitystä. Rauha on meidän kaikkien asia. Jokainen voi olla rauhan rakentaja omassa elämässään, yhteisössään ja yhteiskunnassaan.

Laura Hendry mukana CMI:n rauhanvälitystyössä

Tätä positiivisen rauhan teeman pohdintaa jatkettiin Martti Ahtisaaren vuonna 2000 perustaman Rauhan säätiön, CMI:n, edustajan projektipäällikkö Laura Hendryn puheenvuorossa. Hän kuvasi puheenvuorossaan, miten CMI omassa toiminnassaan voi edistää rauhaa. CMI on yksi maailman johtavista rauhanvälittäjistä ja järjestö on edistänyt lukuisia rauhanprosesseja eri puolilla maailmaa. Puheenvuoron aikana kuultiin kuvausta konfliktien tilanteesta ja selkiinnytettiin rauhanvälittäjän roolia. Hendry totesi konfliktien määrän kasvaneen, konfliktien monimutkaistuneen ja pitkittyneen. Konfliktien taustalla on usein paikallisia epäkohtia, ja ne näyttäytyvät monitasoisesti; paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti.  Hendry korosti puheenvuorossaan, ettei sotia ratkaista sotimalla, vaan kestävä rauha vaatii rakentuakseen poliittisesti neuvotellun ratkaisun, että rauhanvälitys on kustannustehokas tapa ratkaista konflikteja, inhimillisestä näkökulmasta puhumattakaan. Rauhanvälityksen tarve kasvaa koko ajan, jolloin Rauhan säätiön rooli antaa pienenä, ketteränä toimijana merkittävää lisäarvoa rauhanvälitystyöhön. Matalan profiilin toimijana se pystyy käynnistämään dialogeja kaikkein kiistanalaisimmissakin konflikteissa tuoden täydentävää vuoropuhelua virallisten ja epävirallisten rauhanprosessien herkille keskusteluille. Laura Hendryn puheenvuorossa korostui ne tekijät, jotka ehkäisevät yhteisöjen konflikteja ja edistävät rauhaa yhteiskunnissa. Näkökulmana siis positiivinen rauha, jossa yhteisöjen ja yhteiskuntien rauhantilaa voidaan luoda ja ylläpitää myös asenteiden, rakenteiden ja instituutioiden avulla.

Rauma turvallisena elinympäristönä sotaa paenneille

Illan musiikkiosuuksista huolehtivat ukrainalaiset Olga Barilok ja Anna Polyanova, jotka esittivät koskettavasti kappaleet Kiitos ja Halleluja. Musiikkiesitysten jälkeen nautittiin yhdessä iltapala ja jatkettiin yhteistä vuoropuhelua.

Rauha on tahdon asia

Illasta mieleen jäi erityisesti Martti Ahtisaaren ajatus ”Kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa.” Tarvitaan vahvaa dialogia, sekä määrätietoista ja tavoitteellista rauhantyötä, jotta saavutetaan parempia rauhanprosesseja, parempia rauhantekijöitä ja parempia tapoja rakentaa rauhaa. Tarvitaan epätoivoisellakin hetkellä uskoa, toivoa ja näkyä paremmasta tulevaisuudesta. Viimekädessä rauha on tahdon asia ja rauhansopimus vasta alku, josta työ kestävän rauhan saavuttamiseksi alkaa.

(Teksti Tuija Eskelinen)

Share This