Vuositeema

 

Rotary Internationalin vuositeema

Rotary Internationalin vuoden 2023-2024 presidentti Gordon R. McInally  on valinnut vuoden teemaksi ”Create hope in the world”, joka vapaasti käännettynä tarkoittaa luodaan toivoa maailmaan.

 

Hauenguanon Rotaryklubin vuositeema

Oma klubimme keskittyy jäsenten aktivoimiseen ja klubin julkisuuskuvan kehittämiseen. Tahdomme tehdä Rotaryn saavutukset näkyvämmäksi. Aktivoidumme ympäristön hyvinvoinnin ja nuorten sekä heidän perheidensä suuntaan tukeaksemme heidän kasvuaan kohti toimintakykyistä, hyvinvoivaa aikuisuutta.

Share This