HAUENGUANO VELJESVEIS

Runo: Antti Kylänpää, Mus.: Martti Suomi

 

Veljeshenk o meijän koton / sen kodo nimi o Hauenguan

rakkal Raumal se kans o huushol / ja tykkä sekin kon kotonas ol

yhte sattu kaks veljeskattu / siint treffa Handelsman Kuninkka

o riht ja reedu juur luanikkast / ett het tervettä toissias

 

Onk se tot ja juur jämt oikke / ja kaikilk kans tasapualine

ett nii nekkin ko haminas haaproi / saa veljiks veisat meit veljeksi

velje veisus soi snuu sialus / se autta arvama omatas

o riht ja reedu juur luanikkast / ett veljest veissak kon kuninkkast

 

Tee tyäs lailes, se kans o veljes /   ol oma arkine ruhtinas

Lähd kotti laolelle Hauenguano / ja treffa Handelsman-Kuninkkas

yhte sattu kaks veljeskattu / siint treffa Handelsman Kuninkkas

o riht ja reedu juur luanikkast / ett veljest veissak kon kuninkkast

Share This