Rotarydistrikt 1410:s höstseminarium och distriktsmöte anordnades lördagen den 14 oktober 2023 i Nauvo (Nagu) Främnäs ungdomsklubbhus. Rotarianerna från Kyrösjärvi berättade att fick goda lärdomar och värdefull information om att organisera så stora evenemang från resan till Nagu
Nagus höstseminarium blev en succé som började med den fina omgivande naturen utanför Framnäs konferensställe och god och närande frukost vid incheckningen. God lunchbuffé avnjöts på restaurant L´Escale. Seminariet inleddes av distriktsguvernör Aaro Söderlund (Nagu Rotaryklubb rf), som berättade om dagens program. Därefter hälsade Tomas Björkroth, ordförande i Pargas kommunfullmäktige, rotarianerna välkomna till Pargas och Nagu skärgård och berättade att det idag bor cirka 1 200 permanentboende på ön och på sommaren ökar befolkningen till över 10 000 tack vare sommarboenden och därutöver kan man lägga andra turister på toppen.
Under seminariet hölls ett tiotal presentationer om olika ämnen relaterade till rotarianer. Presentationernas ämnesområden berättade bl.a. om hur man gör vattenryggsäcken mer igenkännbar, tips gavs om kommunikation externt och internt, hur man får fler medlemmar till klubbarna, donationer från Rotary Foundation, Rotary Nordens tidning kommer att förnyas och publiceras endast i digital form i början av nästa år, där man enkelt kan välja språk för att läsa den, och slutligen om målet att få slut på polio helt på jorden. Utbytesstudenter presenterade sig med mera. Själva distriktsmötet gick snabbt och på ett föredömligt sätt. Punkterna på föredragningslistan godkändes. Som intressanta besöksobjekt fanns Sjöfartshuset med intressanta utställningar, S:t Olof kyrkan och båttur till Själö.

Läs => Timin Sanomat artikel om Rotary distriktskonferens i Nagu

Share This