Månadsbrev_1_20192020

Tack IPDG Jaakko och partner Helena för det fantastiska Rotaryåret 2018– 2019!

Vi har kunnat njuta av ett underbart rotaryår då Jaakko och Helena förenade oss till en varmhjärtad rotaryfamilj. Vi är fortfarande inspiratörer och låter Rotary ansluta oss till likasinnade människor – över hela världen!

Två målsättningar för det nya året

Rotary Internationals president Mark Maloney har satt som mål, att Rotary ökar sitt inflytande. Tack vare distriktets inbesparade medel stöder vi vår stiftelse, The Rotary Foundations (TRF) biståndsarbete genom att donera 10 000 USD från distriktfonden (DDF) till Polio Plus-fonden. Vårt distrikt har också lovat att ansluta sig till D 1410 Global Grants prematurvårdsprojekt i Tjeckien med 5 000 USD, samt till D 1400 sjukhusprojekt i Pune, Indien med 4 000 USD.

Rotary bör också lokalt öka sitt inflytande. Distriktsstipendierna (District Grant), sammanlagt 8 950

USD, används för serviceprojekt vid rotaryklubbarna i Laihia, Nykarleby, Seinäjoki Lakeus och

Seinäjoki Törnävä. Distriktsstipendier, 5 060 USD, kan för rotaryåret 2020–2021 sökas senast

15.4.2020. Vi fortsätter där vi blev efter IPDG Jaakko Panulas verksamhetsår, vi slutför projekten och planerar nya!

Den andra målsättningen är att aktivera ungdomsutbytet. Endast omkring var femte klubb i vårt distrikt deltar i årsutbytet 2019–2020. Vårt flaggskepp har uppenbarligen fått bottenkänning i Kvarken. Nu är det dags att utmana oss själva för att erbjuda våra ungdomar det bästa fredsarbetet i form av ett ungdomsutbytesår, sommarutbyte eller sommarläger.

Distriktets händelsekalender

Rotary Leadership Institute 12.-13.10.2019, Vasa och 16.11.2019, Seinäjoki
Höstmöte 19.10.2019, Vasa
President Elect Training Seminar (PETS) 28.-29.3.2020, Kalajoki
Distriktskonferensen 18.4.2020, Vasa

Ett gott nytt Rotaryår önskar DG Arja och partner Kimmo!

___________________________________________________
DG ARJA RANTANEN DOMARSKATVÄGEN 236
FIN-65 800 RAIPPALUOTO/REPLOT
+358 50 524 4731
arjarantanen24@gmail.com