Rauhantutkimus ja konfliktien ehkäisy on tälläkin hetkellä, valitettavasti, mitä ajankohtaisin asia sekä meillä Suomessa että kautta maailman. Kansainvälinen Rotary-järjestön perustama rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn ohjelma on toiminut vuodesta 2002 lähtien. Yli 1.300 rauhantutkimukseen erikoistunutta asiantuntijaa noin 115 eri maasta on jo osallistunut alan kaksivuotiseen maisteriohjelmaan tai yksivuotiseen erikoistumisohjelmaan. Koulutusohjelmat ovat tarjolla eri puolilla maailmaa kuudessa Rotary Peace Center -keskuksessa. Keskukset toimivat yliopistojen yhteydessä. Lähin näistä yliopistoista sijaitsee Ruotsissa. Seitsemäs Rotary Peace Center aukeaa Ugandan Kampalaan Makereren yliopiston yhteyteen.

Monet Rotaryn rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn koulutusohjelmaan osallistuneet toimivat esimerkiksi omien maidensa hallinnossa, puolustusvoimissa, opetuksen, lainsäädännön ja kansainvälisten organisaatioiden kuten YK:n ja Maailmanpankin palveluksessa.

Lisätietoa Rotaryn rauhanstipendeistä täältä.

Share This