Pietari Brahe Center satelliittiklubin perustamista juhlittiin lauantaina 2.4.2022. Alla on klubin perustamiseen vahvimmin vaikuttaneen ja sen ensimmäisen puheenjohtajan Tarmo Kokkolan pitämä puhe sekä muutamia kuvia tilaisuudesta.

Ei paha ole kenkään ihminen,

vaan toinen on heikompi toista.

Paljon hyvää on rinnassa jokaisen,

vaikk’ ei aina esille loista.

Näin Eino Leino kirjoittaa Hymyilevässä Apollossa, joka on saanut minut miettimään niin ihmisen hyvyyttä kuin heikkouksiakin. Heikko voi olla niin puutteessa elävä tai muuten apua tarvitseva tai sitten heikko on se paha, joka ihmisyyttä vastaan toimii.

Arvoisa kuvernööri – kuvernöörin puoliso Liisa, tuleva kuvernööri, past kuvernööri, past apulaiskuvernööri, klubien presidentit, hyvät rotarisiskot ja veljet, hyvät rotarien ystävät.

Rotarien toimintaa ohjaa eettiset periaatteet ja sen perusta on neljän kysymyksen koe. Me rotarit pyrimme neljän kysymyksen kokeella kehittämään omaa ajatteluamme ja toimintatapojamme keskinäisessä kanssakäymisessä ja palveluhankkeita ajaessamme.

Onko tämä totta? Velvoittaa meidät käyttämään harkintaa, sillä maailman myllerryksessä on paikoin haastavaa erottaa totuus ja tunteellinen reaktio toisistaan. Tunne on tärkeää mutta tunteiden vallassa ihminen saattaa toimia hätiköidysti ja katua omia tekojaan jälkeenpäin. Totuus on tärkeää myös siksi, että kuten tiedämme irti päässyttä valhetta ei totuus koskaan kiinni saa.

Myöhemmin on sitten pohdinnan paikka, sillä viisaus syntyy kokemusten jälkeisesti pohdinnasta kuten Aristoteles opettaa.

Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan? Haastaa meidät rotarit pohtimaan miten valintamme vaikuttavat ympärillämme ja onko tekomme oikeudenmukaisia ja kohtuullisia valintojemme vaikutuspiirissä oleville.

Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako tämä oikeudenmukaisuutta? on miltei suora käsky rotarien olla hyväntahtoisuuden, ihmisyyden ja ystävyyden puolella – pahantekoa, ilkeyttä, vihaa vastaan.

Ystävyyssuhteiden vaaliminen on elinehto, jotta yhteisöt, kansakunnat ja maailma voi hyvin. Viime päivinä olen useaan otteeseen palannut past Rotary Internationalin presidentin Carl Wilhelm Stenhammarin sanoihin mielessäni ”jos kaikki 17-vuotiaat saisivat mahdollisuuden päästä Rotaryn vaihto-oppilasohjelmaan, maailmassa ei olisi enää sotia”. Jokainen meidän vaihto-oppilaamme on siis rauhanlähettiläs koska kokemus ja ymmärrys toisista kulttuureista vahvistaa nuorten kykyä omaksua, suvaita ja kehittyä, joka kantaa lopun elämän.

Rotary säätiön avulla meillä on mitä mahtavin väline tehdä maailmasta parempi paikka. Sairauksien ehkäisy, puhdas vesi, koulutus, taloudellisen hyvinvoinnin kehittäminen, äidit, lapset ja rauhan työ ja ympäristö ovat meidän keskittymisalueitamme, joiden edistämiseksi me teemme rotareina työtä.

Paikallisesti olemme vuosien varrella tehneet paljon.

Minulle rotary onkin tapa olla osa kansanliikettä, joka ei vain näe asioita vaan se on joukko ihmisiä, jotka saavat aikaan ja tekevät positiivisia, rakentavia muutoksia elinympäristönsä kehittämiseksi.

Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista?

Tulevan kuvernöörin koulutusseminaarissa Kokkolassa viime viikonloppuna kuulimme veli Tauno Sassalin kanssa Oulu City Rotaryklubin projektista, jossa nuorille suunnattu luentosarja taloudenpidosta on tavoittanut suuren joukon alle 18-vuotiaita nuoria.

Tulemmekin esittämään Taunon kanssa, että me voimme järjestää saman luentosarjan myös Raahessa. Jos yksikin nuori välttää ylivelkaantumisen ja saavan työkaluja oman taloudenhallintaan, olemme onnistuneet. Usein tulokset tulevat ajan yli.

Tai ehkä käy niin, ettei vaikutuksemme määrä selviä kenties milloinkaan mutta voimme ajatella, että joku nuori sai elämänsä aikuisuuden kynnyksellä jonkun vahvistavan ajatuksen, joka auttoi häntä herkillä ensi askelilla itsenäistymisensä alussa.

Kaikkien edun mukaista on, että me varttuneemmat annamme oman panoksemme, osaamisemme lapsille ja nuorille, ettei heidän turhaan tarvitsisi kaikkea kantapään kautta oppia.

Nyt olemme juhlistamassa uutta Rotaryklubia. Raaheen on saatu muodostettua uusi tapa toimia rotaryssa satelliittiklubin muodossa. Tässä vaiheessa haluan ensin kiittää isääni siitä, että häneltä olen saanut ensimmäisen kipinäni Rotarysta.

Kun muutin Raaheen vuonna 2011 ei mennyt kauaa, kun törmäsin raahelaiseen rotarytoimintaan, kun veli Matti Honkala tuli keskustelemaan kanssani Polio-keräyksestä. Sittemmin sain kutsun toimintaan ja Matti onkin toiminut minun kummina Rotaryssa. Matin ja Virpin toimintamalli ottaa uusi rotari vastaan on ollut vaikuttava. Uutena raahelaisena heidän huolenpitonsa ei ollut vain kokouksiin liittyvää vaan aidoksi ystävyydeksi sittemmin kasvanutta huomioimista. Rotary tapahtuu ennen kaikkea meissä ja kokousten välillä. Ei vain kokouksissa ja meidän itsemme ulkopuolella. Kiitos myös Outi kun olet tukenut minua vaikka välillä aikataulut ovatkin haastavia.

Ajatus satelliittiklubista Raaheen on jo muutaman vuoden vanha. Kiitos veli Pasi Pitkäselle, joka velvoitti minut sanoista tekoihin ja kiitos myös Veli Erkki Pisilälle, joka omalla johtamisellaan on ollut vahva tuki prosessin aikana ja satelliittiklubin perustamista ei ole haastettu kummankaan rotaryklubin suunnalta vaan se on nähty rotariutta kehittäväksi yhteiseksi asiaksi Raahessa.

Kiitos myös edeltäjälleni past apulaiskuvernööri Ristolle ja Marja-Leenalle aktiivisesta toiminnasta raahelaisen Rotarytoiminnan edistämiseksi myös satelliittiklubia perustettaessa. Kiitos Jouko presidenttivuodesta, jota yhdessä suunnittelimme, kun palvelimme klubiemme presidentteinä ja teimme hyvää yhteistyötä.

Uuden klubin perusajatuksena on ollut mahdollistaa rotarytoiminta kaikille. Rotarytoiminta on oltava nykypäivän elämänrytmiin ja velvoitteisiin sovitettavissa eikä työ tai perhe saa olla este päästä osalliseksi tähän hienoon järjestöön.

Me tarvitsemme aktiiviset ihmiset mukaan. Uuden klubin kanssa on otettu ensiaskeleet ja toimintatavat alkavat varmasti hahmottua ja vakiintua vähitellen. Uskon vahvasti, että ensi kauden alusta lähtien satelliittiklubi tulee olemaan luonnollinen osa raahelaista rotarytoimintaa ja vahvistaa toimintaamme entisestään. Piiritasolla olemme vuosia tottuneet olemaan esimerkkejä muille. Tämä perinne vain vahvistuu jatkossa.

Viime päivinä olen miettinyt paljon ajasta ikuisuuteen siirtyneitä pitkän linjan rotariveljiä Jorma Henrikssonia ja Esko Koskelaa. He usein toivat esille, kuinka suuri rooli nuorkauppakamarilla on ollut Pietari Brahen Rotaryklubin perustamisessa – nuoret pois toiminnasta potkitut tarvitsevat uuden mahdollisuuden ja siitä tarpeesta osaltaan syntyi Pietari Brahen Rotaryklubi.

Tiedän, että Jorma ja Esko ovat ylpeitä, kun nuorkauppakamarin perinne palaa Matin, Mirvan, Jarin ja Nannan myötä Raahelaiseen Rotarytoimintaan. Eskon ja Jorman sanailu potkupallon ja pesäpallon eroista tai siitä kumpi oikea pallopeli onkaan, saanee jatkoa myös Matin ja Juhon tultua Rotary-pöytään. Työmme lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen vahvistuu merkittävästi, kun olemme saaneet Tiinan ja Nannan myötä lisää osaamista varhaiskasvatuksen saralta.

Pietari Brahe Center klubin perustajajäsenet vasemmalta lukien Outi Kokkola, Tiina Mattila, Juho Mattila, Jari Riihijärvi, Nanna Haapala, Mirva Törmikoski, Matti Mourujärvi ja Tarmo Kokkola sekä piirin 1385 ensi kauden kuvernööri Arja Saarento ja nykyinen kuvernööri Kari Nirha.

Meidän roolimme yhteiskunnallisesti on merkittävä. Me teemme työtä niin työnantajina, varhaiskasvattajina, hoitoalalla ja monin eritavoin. Henkilökohtaisesti olen ylpeä, että tämä uusi matka on alkanut ja olemme saaneet jälleen mukaan lisää kunnon kansalaisia, jotka eivät vain totea asioiden tapahtuvat vaan ovat aktiivisia toimijoita kuten me rotarit sanomme people of action, joiden yhteisillä ponnistuksilla saadaan yhteiskuntaa ja maailmaa muutettua pienin askelin paremmaksi paikaksi elää. Me tulemme oppimaan toinen toisiltamme niin ammattihenkilöinä kuin ystävinä, tulemme yhdessä jatkamaan yhteiskuntavastuun kantamista ja kansainvälistä toimintaa raahelaisen rotaryperinteen osana.

Rotaryn tunnuslause palvelu itsekkyyden edelle tarkoittaa erilaisia asioita. Jokainen tekee osansa omista lähtökohdistaan, mahdollisuuksistaan käsin – rotarit tekevät osansa yhteisten asioiden eteen. Voidaan sanoa, että kaikki tärkeä on muilta ihmisiltä meille saatua. Ja kaikki hyvä, kokemukset ja saavutukset eivät tunnu miltään, jos ei olisi toisia ihmisiä niitä jakamassa.

Tuleva Rotary Internationalin presidentti Jennifer Jones haastaa meitä unelmoimaan. Ilman suuria unelmia on mahdotonta saavuttaa suuria asioita. Kiitos kuuluu niille rohkeille unelmille, joita rotareilla oli, kun päätimme poistaa polio-viruksen maailmasta ja sen tavoitteen maaliin saattaminen on jo hyvin lähellä. Polion hävittäminen on rotarien lahja maailman lapsille. Meidän on oltava siis yhdessä rohkeita ja uskaltaa unelmoida isosti – mitä kaikkea me voimmekaan saavuttaa yhdessä.

Ken uskovi toteen, ken unelmaan, –

sama se, kun täysin sa uskot vaan!

Sun uskos se juuri on totuutes.

Usko poikani unehes!

Paljon onnea ja menestystä Pietari Brahen Rotaryklubin satelliittiklubille!

Share This