Rotaryn monipiirin (Suomi ja Viro) nuorisovaihtokomitea kokoontui Tampereella tammikuun lopulla aiheenaan NV-toiminnan suunnittelu vastaamaan paremmin nykyisiä olosuhteita. Vaihtotoiminta on vähentynyt koronaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Suomeen olisi tulossa enemmän vaihtareita kuin mitä meiltä on lähtöön kiinnostuneita. Syitä tähän pohdittiin ja tällaisia asioita saatiin esille:

  • maailman tilanne
  • korona
  • perheiden tiukentunut talous
  • isäntäperheiden puute
  • ikäluokkien pienentyminen
Markkinointi

Vieraiden kulttuurien tunteminen ja ymmärtäminen sekä uuden kielen oppiminen ovat satsaus tulevaisuuteen.

Vaihtotoiminnan esittely tulee aloittaa jo yläkoulun oppilaille, jotta he voivat miettiä vaihtoon lähtemistä pidempään. Jos mahdollista esittelytilaisuuteen voisi ottaa mukaan vaihdossa olleita eli rotexeja, koska nuoret ovat kiinnostuneita toisten nuorten kokemuksista. Samalla he näkevät, miten vaihtovuosi on vaikuttanut kokemuksiin ja miten se on kasvattanut.

Koulutus

Kritiikkiä on esitetty siitä, että koulutustilaisuuksissa on puhuttu samoja asioita useampaan kertaan. Tästä pyritään eroon ja siksi koulutukset jaetaa kolmeen osioon, joilla jokaisella on oma teemansa ja kokonaisuutensa. Siten selkiytetään asioiden perille saattamista. Vaihtoon lähtevät velvoitetaan osallistumaan kouluksiin ja heidän vanhempansa ainakin osaan tilaisuuksista. Myös rotareille järjestetään koulutusta ja silloin, kun klubista lähtee opiskelija vaihtoon, on NV-asiamies velvoitettu osallistumaan koulutukseen.

Säännöt

Jokaisen on tunnettava rotarien säännöstö, joka koskee vaihtotoimintaa, jotta vaihtovuosi sujuisi ongelmitta ja turvallisesti ja jotta vaihto-oppilaiden eteen tuleviin kysymyksiin osataan vastata nopeasti ja täsmällisesti. Tärkeää on tietää, miten eri tilanteissa toimitaan ja mistä apua haetaan.

Talous

Rotaryvaihto maksaa vaihtoon lähtevälle noin puolet kaupallisten yritysten veloituksesta. Vanhemmat joutuvat kustantamaan mm. matkat kohdemaahan ja takaisin kotiin, vakuutukset, mahdolliset matkat vaihdon aikana. Esimerkiksi koulunkäynti, asuminen ja ruokailu ovat vaihtoon lähteville ilmaisia.

Anneli Mustakallio

Share This