Uudenmaan Rotarypiiri 1420 ja Mieli ry ovat käynnistäneet yhteisen nuorten mielenterveyshankkeen.Siinä nuoren suoran tukemisen rinnalla vahvistetaan vanhempienosaamista tukea nuoren hyvinvointia. Perhe on nuorelle keskeinen tuki ja kun vanhemmilla on keinoja auttaa häntä, ongelmat eivät pääse kehittymään liian pitkälle.

MIELI ry on mielenterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia ja tarjota kriisiapua. MIELI ry pyrkii laajentamaan ymmärrystä mielenterveydestä ja levittämään kaikenikäisille tietoa siitä, miten omaa ja muiden mielen hyvinvointia voi arjessa lisätä.

Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle auttaa sen jäseniä palvelutehtävässä. Rotaryklubien ja niiden jäsenten perusajatus on humanitaarinen palvelutyö sekä kotipaikkakunnalla että maailmanlaajuisesti. Nuorten mielenterveystyötä tukeva hanke nimettiin Rotarykauden 2023 –2024 mukaan ”Luomme toivoa maailmaan-hankkeeksi”. Hankkeen isäntäklubina toimii Tikkurilan rotaryklubi ry.

Mieli ry:n ja Rotarypiiri 1420 hankkeessa koulutetaan vanhempia ensinnäkin ymmärtämään, mistä on kysymys, kun nuoren mieli järkkyy ja toiseksi toimimaan nuoren mielen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Esimerkiksi diabetesta sairastavan lapsen koko perheelle opetetaan insuliinin anto ja ruokavalion merkitys välittömästi sairauden toteamisen jälkeen. Tähän samaan tulee pyrkiä myös mielen sairauksissa.

Mieli ry on kehittänyt koulutusohjelman lasten ja nuorten parissa toimiville, kuten vanhemmille, nimeltään Nuoren mielen ensiapu® -Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen. Käytyään 14 -tuntisen koulutuksen vanhempi osaa käyttää omassa perheessä sopivia keinoja ilmaista välittämistä, reflektoida oman vanhemmuuden vaikutusta nuoren mielenterveyteen, vahvistaa nuoren mielenterveyttä, kohdata nuoren arvostavasti ylläpitäen toivoa, tukea nuoren yksilöllisen identiteetin kehittymistä ja toimia avun saamiseksi. Rotareille mahdollistetaan oma Nuoren mielen EA-koulutus.

Share This