Vuositeema

 

Rotary Internationalin 

RI presidentti Holger Knaackin vuositeema 2020-21

Rotary Internationalin presidentti Holger Knaackin vuositeema 2020-21, Rotary avaa mahdollisuuksia, kehottaa rotareja hyödyntämään mahdollisuuksia kehittää omaa johtajuuttaan, ja auttaa toteuttamaan Rotaryn palveluideoita ja parantamaan apua tarvitsevien elämää.

Rotary avaa mahdollisuuksia

Rotary ei ole vain klubi, mihin ihmiset liittyvät, vaan kutsu loputtomiin mahdollisuuksiin. Rotary luo jäsenille kanavia, joiden kautta jäsenet voivat parantaa omaan elämäänsä ja niiden elämää, joita he auttavat palveluprojektien kautta.

Uskomme, että suuret ja pienet palvelutekomme antavat mahdollisuuksia ihmisille, jotka tarvitsevat apuamme. Rotary tarjoaa mahdollisuuksia johtajuuteen, avaa jäsenille tien toteuttaa palveluideoitaan maailmanlaajuisesti ja luoda elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kaikki mitä teemme avaa uuden mahdollisuuden myös jollekin toiselle, jossakin muualla.

Covid-19 kriisi on pakottanut meidät kaikki sopeutumaan. Tässä on hyvääkin, ja uusi toimintasuunnitelmamme  kehottaa meitä erityisesti kehittämään sopeutumiskykyämme. Mutta sopeutuminen ei riitä. Meidän on itse muututtava, dramaattisesti, jotta voimme kohdata uuden ajan meille asettamat haasteet ja toimia sellaisena Rotarynä, jota maailma niin kovasti tarvitsee.

Tämä on suuri haasteemme. Ei vain alkavalle vuodelle, vaan koko näköpiirissämme olevalle tulevaisuudelle. Meidän on uudistettava Rotary uuden ajan edellyttämällä tavalla. Nuorilla on ideoita, energiaa ja tahto sitoutua tärkeäksi kokemaansa toimintaan. Meidän on täydestä sydämestämme tartuttava tähän mahdollisuuteen ja tarjottavaa heille toteutumiskanavaa heidän idealismilleen. Meidän on myös muututtava organisaatioksi, joka on täysin nivoutunut digiaikaan, ei vain sellainen, joka etsii sähköisiä tapoja toimia niin kuin aina on ollut tapana toimia.

Maailma muuttuu nopeasti – muuttui jo ennen tätä kriisiä. Ihmiset alkoivat luopua perinteisistä lounaskokouksista ja siirtyä verkkotapaamisiin. Ystävyyssuhteita solmittiin ja syvennettiin sosiaalisessa mediassa jo ennen kuin kokouksemme siirtyivät Zoomiin tai Skypeen. Meitä nuoremmilla sukupolvilla on voimakas halu tehdä palvelutyötä. He ovat kyseenalaistaneet voivatko he toimia vaikuttavasti Rotaryn kaltaisessa organisaatiossa, vai saavatko he aikaan enemmän luomalla muunlaisia yhteyksiä. Nyt on aika aloittaa puhtaalta pöydältä, kokeilla uusia lähestymistapoja ja valmistella Rotary tulevaisuutta varten.

Samalla kun rohkaisemme Rotaryn jäseniä ottamaan omakseen muutoksen, on hyvä huomata, että aika ei pysähdy Rotaryn ympärillä. Emme anna nopeiden muutosten lannistaa meitä. Tartumme tämän hetken tuomaan tilaisuuteen kasvattaa Rotaryä, tehdä siitä vahvemman, sopeutuvamman ja entistä linjakkaammin perusarvojemme mukaan toimivan.

Maailma tarvitsee Rotaryä nyt enemmän kuin koskaan. Meidän on varmistettava, että Rotary avaa mahdollisuuksia tuleville sukupolville.

Holger Knaack
Rotary Internationalin presidentti 2020-2021
RC Herzogtum Lauenburg-Mölln, Germany

https://www.rotary.org/en/holger-knaack-sees-opportunities-rotary-change-thrive

https://www.facebook.com/rotary/videos/194418204942847

Eurajoen Rotaryklubin vuositeema

Kuvassa Arto Kankaanpää, Timo Laine ja Jarmo Sallilla.

Oma klubimme keskittyy jäsenten aktivoimiseen kokouksiin ja etsimme jatkuvasti uusia ideoita vierailukohteista ja tapahtumia, jotka aktivoisivat jäseniä osallistumaan. Strateginen tavoitteemme pitkällä aikavälillä on nuoret rotarit. Haluamme näkyä ja vaikuttaa oman alueemme yhteisössä.

Rotaryn kärkiteemat

Rotary tekee määrätietoista työtä, jotta maailmasta tulisi parempi paikka elää. Kehitämme kansainvälisiä suhteita ja rakennamme rauhaa, parannamme monin tavoin ihmisten elämää ja torjumme sairauksia.

Rakennamme rauhaa

Rotary haluaa edistää kulttuurien välistä keskustelua ja ymmärrystä. Koulutamme päättäjiä estämään konflikteja ja sovittelemaan niitä sekä auttamaan pakolaisia, jotka ovat joutuneet lähtemään vaarallisiksi muuttuneilta kotiseuduiltaan.

Torjumme sairauksia

Rotary kouluttaa ja auttaa yhteisöjä eri puolilla maailmaa pysäyttämään elämää uhkaavia sairauksia kuten polio, HIV/Aids ja malaria. Parannamme ihmisten mahdollisuuksia saada edullista tai maksutonta terveydenhoitoa.

Huolehdimme puhtaasta vedestä, sanitaatiosta ja hygieniasta

Rotary tukee hankkeita, joiden avulla yhä useammat ihmiset saavat joka päivä puhdasta vettä, paremman sanitaation ja hygienian. Pyrimme kestävään kehitykseen ja koulutamme paikallisia, jotta hankkeemme toisivat pitkäkestoisen avun.

Pelastamme äitejä ja lapsia

Lähes 6 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee vuosittain aliravitsemuksen, huonon terveydenhoidon ja riittämättömän sanitaation vuoksi. Pyrimme parantamaan ihmisten mahdollisuuksia parempaan terveydenhoitoon, jotta äidit ja lapset voisivat elää hyvää elämää ja kasvaa normaalisti.

Tuemme koulutusta

Maailmassa on yli 775 miljoona yli 15-vuotiasta lukutaidotonta. Tavoitteemme on auttaa yhteisöjä huolehtimaan lasten peruskoulutuksesta, vähentää sukupuolten välistä eriarvoisuutta koulutuksessa ja parantaa aikuisten lukutaitoa.

Kasvatamme paikallistalouksia

Rotary toteuttaa hankkeita, jotka kehittävät paikallistalouksia ja -yhteisöjä turvaamaan kunnollisen ja tuottavan työn kaikenikäisille. Vahvistamme köyhtyneissä yhteisöissä myös paikallisia yrittäjiä, etenkin naisia.

Share This