Vuositeema

 

Rotary Internationalin 

RI:n presidentti R. Gordon R. Mclnally vuositeema 2023-2024

“CREATE HOPE in the WORLD” ~ “LUO TOIVOA MAAILMAAN”

ROTARYN VISIO
TOGETHER, we see a world where PEOPLE unite and take action to CREATE lasting CHANGE – across the Globe, in our communities, and in ourselves.
YHDESSÄ näemme maailman, jossa IHMISET kokoontuvat, ryhtyvät toimiin ja LUOVAT kestävän MUUTOKSEN – kaikkialla maailmassa, yhteisöissämme ja itsessämme.

Tämän vision saavuttamiseksi on määritelty neljä prioriteettia, jotka ohjaavat Rotaryn toimintaa:
• Increase our impact ≈ lisää vaikutustamme
• Expand our reach ≈ laajenna ulottuvuuttamme
• Enhance participant engagement ≈ paranna osallistujien sitoutumista
• Increase our ability to adapt ≈ lisää sopeutumiskykyämme

Kunkin prioriteetin toteuttamiseksi on määritelty 3-4 tavoitetta. Ne on otettu huomioon tätä toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

RIP 2023-24 R. Gordon R. McInallyn vuositeema: ‘CREATE HOPE in the WORLD’ ≈ ‘LUO TOIVOA MAAILMAAN’ Otteita RIPE R. Gordon R. McInallyn linjapuheesta (International Assembly IA Orlando 10.01.2023):

JATKUVUUS
Luokaamme uusi alku, silta tulevaan vuoteen. Siltoja suunnitelleilla ja rakentaneilla on ollut tulevaisuudenvisio ihmisille, joita he eivät koskaan tapaisi tai tuntisi, ihmisille, joiden elämää he parantaisivat. Samoin he, joita me palvelemme kunnioittavat rotarien visiota. Jatkuvuus tarkoittaa edeltäneiden johtajien hyvien ideoiden edistämistä. Rakentakaamme RIP Jennifer Jonesin ja muiden rotarijohtajien aloittaman pohjalle ja mahdollistakaamme vieläkin suuremmat saavutukset tulevaisuudessa. “Jatka olemistasi itsenäsi, omalla tavallasi, ja hämmästytä pahaa
maailmaa hyvillä töilläsi” (Maya Angelou 1928 – 2014 USA)

Voit tutustua rotary.org -sivuilta Gordon McInallyn ajatuksiin Rotarysta ja Rotarytoiminnasta tästä.

Eurajoen Rotaryklubin käätyjen vaihto 10.7. Villa Lokarilla. President Erja Lindholm päätti kautensa 2020-2021 ja Jouni Laaksonen aloitti presidenttinä 2021-2022. Iltaa vietettiin hyvän ruuan ja tapaamisen merkeissä pitkästä aikaa.

Eurajoen Rotaryklubin vuositeema

Kuvassa Arto Kankaanpää, Timo Laine ja Jarmo Sallilla.

Oma klubimme keskittyy jäsenten aktivoimiseen kokouksiin ja etsimme jatkuvasti uusia ideoita vierailukohteista ja tapahtumia, jotka aktivoisivat jäseniä osallistumaan. Strateginen tavoitteemme pitkällä aikavälillä on nuoret rotarit. Haluamme näkyä ja vaikuttaa oman alueemme yhteisössä.

Rotaryn kärkiteemat

Rotary tekee määrätietoista työtä, jotta maailmasta tulisi parempi paikka elää. Kehitämme kansainvälisiä suhteita ja rakennamme rauhaa, parannamme monin tavoin ihmisten elämää ja torjumme sairauksia.

Rakennamme rauhaa

Rotary haluaa edistää kulttuurien välistä keskustelua ja ymmärrystä. Koulutamme päättäjiä estämään konflikteja ja sovittelemaan niitä sekä auttamaan pakolaisia, jotka ovat joutuneet lähtemään vaarallisiksi muuttuneilta kotiseuduiltaan.

Torjumme sairauksia

Rotary kouluttaa ja auttaa yhteisöjä eri puolilla maailmaa pysäyttämään elämää uhkaavia sairauksia kuten polio, HIV/Aids ja malaria. Parannamme ihmisten mahdollisuuksia saada edullista tai maksutonta terveydenhoitoa.

Huolehdimme puhtaasta vedestä, sanitaatiosta ja hygieniasta

Rotary tukee hankkeita, joiden avulla yhä useammat ihmiset saavat joka päivä puhdasta vettä, paremman sanitaation ja hygienian. Pyrimme kestävään kehitykseen ja koulutamme paikallisia, jotta hankkeemme toisivat pitkäkestoisen avun.

Pelastamme äitejä ja lapsia

Lähes 6 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee vuosittain aliravitsemuksen, huonon terveydenhoidon ja riittämättömän sanitaation vuoksi. Pyrimme parantamaan ihmisten mahdollisuuksia parempaan terveydenhoitoon, jotta äidit ja lapset voisivat elää hyvää elämää ja kasvaa normaalisti.

Tuemme koulutusta

Maailmassa on yli 775 miljoona yli 15-vuotiasta lukutaidotonta. Tavoitteemme on auttaa yhteisöjä huolehtimaan lasten peruskoulutuksesta, vähentää sukupuolten välistä eriarvoisuutta koulutuksessa ja parantaa aikuisten lukutaitoa.

Kasvatamme paikallistalouksia

Rotary toteuttaa hankkeita, jotka kehittävät paikallistalouksia ja -yhteisöjä turvaamaan kunnollisen ja tuottavan työn kaikenikäisille. Vahvistamme köyhtyneissä yhteisöissä myös paikallisia yrittäjiä, etenkin naisia.

Share This