Vuositeema

 

Rotary Internationalin
vuositeema

 Create Hope in the world

“My vision is that Rotary should exist everywhere in a style
to suit everyone who has the desire to be part of us
and to help us do good in the world”

– RI president Gordon R. Mclnally –

 

ROTARYN STRATEGISET PAINOPISTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT TAVOITTEET

Vuositeema ja sen tavoitteet on nostettu esiin Rotaryn strategisesta suunnitelmasta. Rotaryn yhteiset strategiset painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet viiden vuoden jaksolle, vuosille 2019–2024, ohjaavat toimintaamme myös kaudella 2022–2023:

VAIKUTUKSEMME LISÄÄMINEN

 • Polion poistaminen sekä kertyneen kokemuksen hyödyntäminen
 • Ohjelmiimme ja tarjolle nouseviin uusiin mahdollisuuksiin keskittyminen
 • Parannamme kykyämme saavuttaa ja mitata vaikutuksia

ULOTTUVUUTEMME LAAJENTAMINEN

 • Kasvatamme ja monipuolistamme jäsenyyttämme ja osallistumistamme
 • Luomme uusia vaikutuskanavia Rotaryyn
 • Lisäämme Rotaryn avoimuutta ja vetovoimaa
 • Lisäämme tietoisuuttamme vaikutuksestamme ja brändistämme

PARANNAMME OSALLISTUJIEN SITOUTUMISTA

 • Tuemme klubeja sitouttamaan jäseniään paremmin
 • Kehitämme osallistujakeskeistä lähestymistapaa lisäarvon tuottamiseksi
 • Tarjoamme uusia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja ammatilliseen yhteydenpitoon
 • Tarjoamme johtamisen kehittämistä ja taitojen koulutusta

LISÄÄMME SOPEUTUMIS- JA MUKAUTUMISKYKYÄMME

 • Rakennamme tutkimus- ja innovaatiokulttuuria sekä halukkuutta riskinottoon
 • Virtaviivaistamme hallintoa, rakenteita ja prosesseja
 • Tarkastelemme hallintoa edistääksemme monipuolisia näkökulmia päätöksenteossa

Akaan Rotaryklubin vuositeema

Oma klubimme keskittyy jäsenten aktivoimiseen ja klubin julkisuuskuvan kehittämiseen. Tahdomme tehdä Rotaryn saavutukset näkyvämmäksi. Aktivoidumme yhä voimakkaammin nuorten ja heidän perheidensä suuntaan tukeaksemme heidän kasvuaan kohti toimintakykyistä, hyvinvoivaa aikuisuutta.

Share This