Vantaan Tikkurilan Rotaryklubin presidentti Aulis Pitkälä ja viime vuoden presidentti Anne
Salovaara luovuttivat kaksi vesireppua Jokiniemen koulun opettajille. Reput vastaanottivat
opettaja Marjo Pirinen ja vararehtori Petra Sundell vastaanotti Lotta Erosen repun. Vesirepussa
ei ole vettä vaan se sisältää välineet ja ohjeet, joiden avulla lähivesistön tutkiminen on helppoa ja
hauskaa.

Repun työkaluilla voi vaikka luokan luontoretkillä seurata vesiluonnon tilaa, tehdä mittauksia ja
analyysejä. Repun välineiden avulla vesistön tutkiminen käy helposti ja monipuolisesti. Oppilaat
voivat tutkia omia lähivesistöjään, esim. historiallisesti merkittävän ja yhden Suomen
kalalajirikkaimman vesistön, Vantaan joen, veden laatua.

Rotary-yhteisö haluaa osaltaan tukea tietoisuutemme lisäämisessä vesistöjemme tilan
merkityksestä. Ja tässä nuoret, huomisen päättäjät, ovat tärkeät kohteemme.” Toteaa klubin
presidentti Aulis Pitkälä. Tämä on osana EU:n Ihan Pihalla hanketta ja Kestävän veden käytön
EDUWATER-kouluhanketta.

Vesireppu on oiva apu vesitutkimuksiin.

Mitä näkösyvyys kertoo vesistön tilasta? Löytyykö vedestä sinilevää ja olisiko siellä turvallista
uida? Entä miltä näyttää veden happitilanne?
Vesirepun tarkoituksena on kiinnostaa lapsia ympäristön ja oman lähivesistön tilasta. Itämeren
kuormitus on edelleen aivan liian suuri ja meren tila on edelleen kriittisessä tilassa.
Siinä valumavesillä on suuri merkitys. Painottaa Tikkurilan Rotaryklubin vesireppuhanketta
koordinoiva Anne Salovaara.

Vesirepun on kehittänyt Suomen ympäristökeskus SYKE, ja kehittämisessä on ollut mukana myös
Opetushallitus” jatkaa Opetushallituksesta eläköitynyt pääjohtaja Pitkälä.

Vesirepun avulla voidaan tutkia seuraavia asioita:ämpötilaa (vesilämpömittari)

    • näkösyvyyttä (Secchi-levy)
    • sinilevätilannetta
    • sameutta (World Water Monitoring Challenge -purkki, tarra ja sameusasteikko)
    • happipitoisuutta (testiputki,DO-tabletti, väriasteikko)
    • fosfori- ja typpipitoisuutta vedessä

Vesirepun käyttö opetuksessa
”Vesireppu on oiva apu opetusvälineistöömme” toteaa vararehtori Sundell.
Vesireppua on tarkoitus käyttää lähiympäristön tutkimiseen koulun/ryhmän luontokasvatushankkeissa. Kouluissa voi oppilaiden kanssa koota ”Oman lähiveden tarinan”, joka alkaa oppilaiden ennakkokäsitysten kartoittamisella esimerkiksi ajatuskartan avulla. Seuraavaksi
tutustutaan yhdessä tutkimusvälineisiin ja matkataan näytteenottoon lähivesistön rantaan
Vesirepun ohjeita ja välineitä hyödyntäen. Maastossa otetaan kuvia ja luokassa havainnot
voidaan kirjata yhdessä ylös vaikkapa Järvi&MeriWiki-palveluun. Vaikka Vesireppu on kehitetty
ensisijaisesti kouluille, se soveltuu mainiosti myös kaikille veden tilan seurannasta kiinnostuneille
kansalaisille. Vesireppua voi käyttää vaikkapa oman mökkirannan veden tutkimiseen!

Share This