DI, väitöskirjatutkija Laura Salo esitelmöi 27.8.2020 klubissamme aiheena Ilmastotutkimusta Intiassa.  Globaali arvio on, että huono ilmanlaatu (hiukkaset ja myrkylliset kaasut) aiheuttavat 8,3 miljoonaa kuolemaa ympäri maailman ja näistä 2,3 miljoonaa henkeä menetetään Intiassa. Suomalaisen tutkijan tutkimusmatkan antia Intian Delhistä. Lisätietoja ja orientaatiota: https://www.theguardian.com/world/2019/dec/19/india-suffers-most-pollution-linked-deaths-in-world-study-finds 

FT Katariina Yrjönkoski esitelmöi 10.9.2020 klubissamme aiheena: Effektuaatio yrityksen päätöksenteossa. Effektuaatio on liiketoimintamahdollisuuksien luomista kokeilujen, käytössä olevien resurssien hyödyntämisen, sekä dynaamisten kumppanuuksien kautta. Miten effektuaation ymmärtäminen voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ja päätöksentekoon ja voimmeko hyötyä siitä jollakin tavalla osana omia tai yrityksemme prosesseja? Lisätietoja ja orientaatiota: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/118106

 

Share This