Vuositeema

 

LUO TOIVOA MAAILMAAN

Rotary Internationalin vuositeema

Rotaryvuonna 2023—2024 RI:n presidenttinä on Gordon R. McInally, Rotary Club of South Queensferry, Lothian, Scotland. 

Gordon R. McInallyn vuositeema 2023 – 2024

 “CREATE HOPE in the WORLD” = LUO TOIVOA MAAILMAAN”

RIP Gordon R. McInallyn tavoitteena on palauttaa toivoa auttaa maailmaa parantumaan tuhoisista konflikteista ja auttaa saavuttamaan kestävää muutosta. Rotary auttaa luomaan olosuhteita rauhalle ja sellaiselle tulevaisuudelle, joka on elämisen arvoinen. Pysykäämme avoimina ja halukkaina muutokseen, ja pitäkäämme fokuksemme rauhan rakentamisessa maailmaan. McInally kehoittaa luomaan toivoa maailmaan!

Rotary International on vahvistanut neljä strategista tavoitetta, joilla on ohjaava vaikutus toimintaamme: Lisää vaikutusta (Increase Impact), Tavoita useampi (Expand our reach), Edistä osallistujien sitoutumista (Enhance participant engagement) ja Vahvista kykyä sopeutua (Increase our ability to adapt). Ohjaava vaikutus on näkynyt siten, että toimintamme on muuttumassa enenevässä määrin kohti monimuotoisempaa (Diversity), tasa-arvoisempaa (Equity) ja osallistavampaa (Inclusion) toimintakulttuuria. Näin mahdollistetaan jokaiselle tasavertaiset mahdollisuudet osallistumiseen niin jäseninä kuin johtajina. Lue lisää Rotaryen sitoutumisesta näihin arvoihin tästä Rotary’s Commitment to Diversity, Equity, and Inclusion.

 

Karhunpään Rotaryklubin vuositeema 

Oma klubimme keskittyy jäsenten aktivoimiseen ja klubin julkisuuskuvan kehittämiseen. Tahdomme tehdä Rotaryn saavutukset näkyvämmäksi. Aktivoidumme yhä voimakkaammin nuorten ja heidän perheidensä suuntaan tukeaksemme heidän kasvuaan kohti toimintakykyistä, hyvinvoivaa aikuisuutta.

Share This