Projektit

Projektit

Rotary on palvelujärjestö. Toimimme tunnuslauseemme Palvelu itsekkyyden edelle (Service above self) mukaisesti paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen humanitäärinen palvelumme toteutuu Rotarysäätiömme koordinoimana ja hyväksyttyjen kumppaneiden kanssa. Seuraavassa esimerkkejä projekteistamme:

 

Metsäretkiä järjestetään nuorille – tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä

Ilmaston lämpeneminen ja luontokato ovat globaaleja haasteita ja ne tulevat vaikuttamaan suuresti meidän kaikkien elämään. Erityisesti nuorisolle on tärkeää tuoda näihin ilmiöihin liittyvää tietoa ja opastusta. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintään on keinoja ja niiden esittely tuo toivoa ja innostaa myös omakohtaiseen toimintaan.

Porin Rotaryklubi vie tämän vuoden palveluprojektissaan nuoria metsäretkille, joissa tutustutaan suomalaisen metsän merkitykseen hiilen sidonnassa ja luonnon moniluotoisuuden ylläpitämisessä. Kohderyhmänä ovat Kaarisillan koulun oppilaat ja Musan Salaman juniorit. Tavoitteena on kolme linja-autolastillista nuoria. Ensimmäinen retki järjestettiin 20.9., jolloin Kaarisillan koulun valmistavan luokan oppilaat pääsivät tutustumaan syksyiseen metsään Noormarkussa. Valmistavan luokan oppilaat ovat maahanmuuttajaperheistä ja monet olivat olleet vasta muutaman viikon Suomessa. Oppilaita oli mukana 26 kappaletta liki kymmenestä eri maasta. Opettajia ja kouluavustajia oli mukana viisi kappaletta.

Moni nuorista pääsi nyt ensimmäistä kertaa tutustumaan suomalaiseen metsään. Oli hienoa nähdä
metsäympäristön aikaansaama riemu ja innostus nuorissa.

Vesirepulla tutkitaan Noormarkunjoen tilaa
Suomen Rotary on kehittänyt yhteistyössä SYKE:n kanssa kouluille sopivan vesianalyysivälineistön. Laitteisto ja muut tarvikkeet on koottu vesirepuksi nimettyyn laukkuun. Tarkoituksena on, että esimerkiksi koulun biologiantunneilla voitaisiin tämän vesirepun avulla tutustua ja seurata jonkin lähivesistön tilaa ja sen kehittymistä. Porin Rotaryklubi lahjoitti tänä syksynä vesirepun Noormarkun yhtenäiskoululle. Siellä repun välineistö onkin ollut ahkerassa käytössä, kun oppilaat ovat selvittäneet ja seuranneet Noormarkunjoen veden laatua.

Koulujemme lähivedet -projekti

Parhaillaan käynnissä olevassa Koulujemme lähivedet -projektissa perusopetuksen eri luokka-asteilla on tarkoitus ottaa käyttöön uutta opetussuunnitelmaa tukeva oppimisen konsepti avoimessa oppimisympäristössä aktivoimalla oppilaita tutkimaan omaa lähiympäristöään. Oppilaiden ympäristöhavainnot liitetään valtakunnallisiin tietokantoihin.

Projektin kokeilu- ja kehittämistoiminnan tuloksena syntyy malleja laaja-alaiseen ympäristökasvatukseen perusopetuksen eri luokka-asteilla. Porin kaikki rotaryklubit osallistuvat projektin koordinointiin ja rahoitukseen.

Kokoontumistiedot

Paikka:
Porin Suomalainen klubi
Eteläranta 10
28100 Pori

Aika:
Perjantaisin klo 12.00-13.00

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This