Yhteiset projektit

Malesia yhteistyöprojektin mietteitä.  Tapio Myllykosken pöytäkirjasta…………

Mr. Ravi esitteli Malesian koulujärjestelmää ja kertoi, että hänen edustamassaan Perakin koulupiirissä on 146 koulua. Kuten Suomessa, myös Malesiassa lapset aloittavat ensin esikoulun 5-6 –vuotiaina ja jatkavat peruskoulussa 7 –vuotiaasta lähtien.

Petri Karjalainen esitteli Suomalaisen opetusmetodin mukaista koulutusprojektia, joka on jo käynnistetty muutamissa Perakin alueen maalaiskouluissa. Petri lähettää esityksensä Paavolle, joka jakaa sen sähköpostissa kaikille klubilaisille.

Lopuksi keskusteltiin toimintatavoista, joilla klubimme voisi osallistua mainitun koulutusprojektin varojenkeruuseen. Petri esitti kaksi eri vaihtoehtoa:

1) klubin omaa varojen keruuta, jotka lahjoitetaan projektille Penangin rotaryklubin kautta

2) oman varojenkeruun lisäksi kysyä rotarypiirin 1400 ja sen DDF –rahaston (District Designated Fund) mukaan ottamista hankkeeseen.

Petri suositteli ehdottomasti jälkimmäistä vaihtoehtoa. Sen hyvä puoli olisi myös siinä, että tuon rahaston kautta lahjoitetut varat Rotary Foundation voi jopa kaksinkertaistaa oman rahastonsa avulla.

Sovittiin, että tulevana presidenttinä Riitta on yhteydessä piirikuvernööri Jorma Winteriin kysyäkseen piirin DDF:n rahatilanteesta ja halukkuudesta osallistua hankkeeseen.

Share This