Oulujoki Rotarien tehtävänä on jakaa Oulujoki tietoisuutta sekä

herättää kiinnostusta Oulujokea ja sen ympäristöä kohtaan.

 

Tavoitteita:

– vaalia uuden yrittäjyyteen nojautuvan näkökulman syntymistä,
joka pohjautuu Oulujoki alueen eri mahdollisuuksiin.

– Oulujoen rotaryklubin tavoitteena on mm. edistää jäsentemme
tuttavuussuhteiden syntymistä ja sitä kautta edistää palvelua,
joka osaltaan tukeutuu ”Oulujoki aatteeseen”

– edistää hyödyllisen yhteistyön syntymistä yhteiskunnallisten
tarpeiden tukemisessa

– jaetaan ja jalostetaan resurssiemme puitteissa Oulujoki-tietoisuutta
historiasta, kulttuurista ja ympäristöstä

– toteutetaan käytännön tekoja em. tavoitteisiin liittyen

Hyviä tekoja Rotari aatteen mukaan kaipaa myös koko Oulujoen alue.

TULE MUKAAN TIEDON VIRTAAN..

Share This