Rotaract ja Interact

Rotaract ja Interact

OBS! Redigera sidans innehåll så att den motsvarar klubbens information.

Rotaract-klubbarnas verksamhet riktar sig till unga i åldern 18-30 år. Syftet med verksamheten är att utveckla de ungas tillväxt till ansvarsfulla vuxna och ledare. Rotaract-klubbens medlemmar besluter själva om sina projekt och sin verksamhet. Rotaryklubben sponsorerar och stöder alltid ungdomsklubbarnas verksamhet.

Interact-verksamheten är avsett för ungdomar i åldern 12-18 år. Rotaryklubben fungerar även som en fadderklubb för Interact-klubben. Via Interact-verksamheten kan ungdomarna påverka frågor som är viktiga för dem, genom projekt som utformas och implementeras årligen. Rotaryklubben stöder ungdomar i dessa projekt.

Både inom Interact och Rotaract har ungdomar möjlighet att bilda nätverk, inte bara lokalt, utan även nationellt och internationellt. I Finland är Rotaract särskilt populärt på större orter, men Interact har ännu inte spridit sig långt här.

 

Vår Rotaryklubb stöder xx-Rotaract-klubben.

Presentation av verksamheten (eller radera detta avsnitt helt)

Läs mer om Rotaract.

 

Vår Rotary Club stöder xx-Interact-klubben

Presentation av verksamheten (eller radera detta avsnitt helt).

Läs mer om Interact

Om du är intresserad av verksamheten inom Rotaract- eller Interact-klubbarna, eller om du vill grunda en ny klubb, kontakta frimodigt klubbpresidenten! Det bästa sättet att nå honom är via (email och telefonnummer).

Mötesuppgifter

Plats:
Hotell Restaurang Xzy
Adressgatan 11
60100 Seinäjoki

Tid:
Måndagar kl. 12.00-13.00

Nyheter

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This