Medelanskaffning och donationer

Medelanskaffning och donationer

OBS! Redigera sidan så att den överensstämmer med klubbens information.

OBS! Om det inte finns behov av separata projektsidor, skriv ned ert medelanskaffningsprojekt på denna sida. Använd mellanrubriker, text och bilder, så ert meddelande blir tydligt och läsningen attraktiv. KOM IHÅG att om du samlar in pengar t.ex. genom insamling med sparbössor måste ett godkännande för insamlingen vara giltigt. Produktförsäljning, som t.ex. krokusar, är ok.

Vår rotaryklubb är involverad i både lokala och globala servicearbeten på många olika sätt. Vi deltar i rotarianernas ungdomsutbytesarbete och för att finansiera detta samlar vi in medel. Vi deltar på vår ort med ett xx-projekt.

Vi donerar medel för humanitära projekt via The Rotary Foundation. Fonden stöder, med hjälp av talrika projekt, mödrars och barns hälsoförkovran och förebyggande av sjukdomar och vård. The Rotary Foundation främjar utbildning och läskunnighet, stärker fredsarbetet samt fostrar lokala ekonomier och samfund. The Rotary Foundation främjar tillgången till rent vatten och hygienkunskap där det behövs.

Vår klubb deltar också i det arbete som rotarianerna initierat för att eliminera polion i världen, genom personliga donationer och projekt. Rotarianer har redan under trettio års tid arbetat för att avlägsna det vilda polioviruset. Idag insjuknar enbart ett par dussin barn årligen på grund av det vilda polioviruset. Vid projektets början uppgick antalet till ca. 350 000 barn. De barn som numera insjuknar i den inhemska polion lever i svårtillgängliga områden som t.ex. i Afghanistan. Rotarianerna har lovat att slutföra projektet, varför även vår klubb kommer att bidra till detta arbete tills det givna löftet är uppfyllt.

Bekanta Dig med vår klubbs medelanskaffningsprojekt:
Krokus – ett exempel på undersidan, länk

Mötesuppgifter

Plats:
Hotell Restaurang Xzy
Adressgatan 11
60100 Seinäjoki

Tid:
Måndagar kl. 12.00-13.00

Nyheter

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This