Vi är en del av distrikt 1410

Rotarydistrikt

OBS. Komplettera sidans uppgifter att motsvara uppgifterna om ditt distrikt.

Det finns sex rotarydistrikt i Finland, där även Estland ingår. Distriktet leds av en distriktguvernör.

Guvernör för vårt eget distrikt 1380 för verksamhetsåret 2018-2019 är DG Jaakko Panula från Kauhajoki.

Guvernörens arbete stöds av ett distriktråd, ett antal kommittéer och arbetsgrupper samt av biträdande guvernörer för distriktets olika delområden. Klubbarna gör framställning om guvernör och distriktets utnämningskommitté utser av kandidaterna den mest lämpade till guvernör. Den tillträdande guvernören utses på Rotary Internationals världskonferens.

Distriktet ordnar under året för klubbarna ett flertal tillställningar, av vilka den viktigaste är utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter och funktionärer (PETS).

Distriktsmötet hålls i allmänhet på hösten och den mera festliga distriktskonferensen på våren.

Distriktsguvernören besöker samtliga klubbar i sitt distrikt under verksamhetsåret. De biträdande guvernörerna besöker regelbundet klubbarna på sitt område.

Mötesuppgifter

Plats:
Hotell Restaurang Xzy
Adressgatan 11
60100 Seinäjoki

Tid:
Måndagar kl. 12.00-13.00

Nyheter

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This