Läkarbanken

Läkarbanken

OBS! Om din klubb är aktiv i Läkarbankens verksamhet, ge er information på denna sida.

Vi gör det möjligt att sända läkare till utvecklingsländer

Läkarbanken vid Finlands Rotaryservice rf (Rotary Doctor Bank of Finland) finansieras av alla finländska rotarianer.

Läkarbanken har verkat i Tanzania sedan år 2002 i sjukhusen vid den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania. Volontärläkare och -tandläkare har via Läkarbanken sänts till Tanzania tack vare Finlands Rotaryservice rf:s insamlade självfinansieringar samt med hjälp av beviljade projektbidrag från utrikesministeriets utvecklingssamarbete.

Det har årligen varit möjligt att sända volontärläkare till Tanzania för sex eller flera veckor. Arbetet är obetalt, men läkarna får ersättning för resor, dagpenning och försäkring. Läkarna deltar i sjukhusets arbete med tillbudsstående verktyg och deltar också undervisningsarbetet. Förutom tillfredsställelsen av humanitärt arbete har deltagarna upplevt att de får sådan erfarenhet som inte skulle vara möjligt i Finland.

Lue lisää Läs mer om Läkarbanken vid Finlands Rotaryservice rf.

Mötesuppgifter

Plats:
Hotell Restaurang Xzy
Adressgatan 11
60100 Seinäjoki

Tid:
Måndagar kl. 12.00-13.00

Nyheter

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This