Keitä olemme?

Keitä olemme ja mitä teemme?

MIKKELI-NAISVUORI ROTARYKLUBI RY


Klubi on perustettu 1985.

Klubimme kokoontuu kerran viikossa perjantaisin klo 11.45 – 13.00 lounaskokouksiin luentojen, keskustelujen, rotarytietouden jakamisen merkeissä. Välillä toteutamme projekteja, vierailuita sekä juhlia yhdessäolon merkeissä. Näihin asioihin voit tutusta tapahtumakalenteri sivuilta klikkaamalla.

Jäseniä meillä on 30 henkilöä ja viikottaisiin kokouksiin osallistuu keskimäärin n. 12-15 jäsentä.

Jäsenmaksumme on 100,-/kausi – kausia ovat syksy ja kevät.

Klubin tarkoituksena on vaalia lähimmäisen palvelemisen ihannetta ja innostaa jäseniään toteuttamaan sitä yksityiselämässään, ammatissaan, yhteiskunnallisessa toiminnassaan sekä kansainvälisissä suhteissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää viikkokokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, seminaareja, juhla- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja pitää yhteyttä Suomen Rotary- Finlands Rotary ry –nimiseen yhdistykseen, alueen rotarypiiriin sekä muihin rotaryklubeihin kaikkialla maailmassa ja Rotary International –nimiseen rotarien keskusjärjestöön. Klubi voi osallistua kansainväliseen nuorisovaihtotoimintaan ja humanitaarisiin avustusprojekteihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti yhteistyössä Rotaryjärjestön kanssa.

Klubin varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö, joka on hyvämaineinen alansa pätevä edustaja.

Varsinaiseksi jäseneksi kutsuminen tapahtuu varsinaisen jäsenen hallitukselle tekemästä ehdotuksesta. Jäsenehdokkaalta pyydetään suostumus jäsenyyteen. Hallitus joko hyväksyy tai hylkää ehdotuksen 14 päivän kuluessa sen tekemisestä. Mikäli varsinainen jäsen haluaa vastustaa jäsenehdokasta, tulee hänen ilmoittaa vastustamisensa seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun jäsenehdokkaasta on toisen kerran ilmoitettu viikkokokouksessa.

MIKSI OLEMME ROTAREITA?

Tilaisuus oppia.  Jokaisella jäsenellä on varmasti ollut omat syynsä liittyä rotareihin mutta meitä yhdistävä asia on se, että Rotaryt ovat paikkakuntansa eri ammattikuntien johtavia edustajia ja asiantuntijoita. Eräs rotary on taannoin esittänyt klubikokouksessa Rotaryn henkilökohtaisesta näkemyksestä seuraavaa: ”Meillä rotareilla on tilaisuus oppia toisiltamme, usein alansa hyvin korkeatasoisilta asiantuntijoilta sellaista, mihin muuten emme olisi saneet tilaisuutta perehtyä, emmekä olisi ymmärtäneet osittaa mielenkiintoakaan.”

Rotaryliike on yli 100 vuotta vanha organisaatio jossa on yli 1,2 miljoonaa jäsentä. Jokainen Rotary on tervetullut jokaisen klubin kokoukseen, liikkui hän sitten missä päin maailmaa tahansa.

MAAILMAN PARHAAT ASIANTUNTIJAT

Rotarytyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoisen työn avuilla maailman parhaat asiantuntijat ovat rakentaneet koulutus- ja informaatiojärjestelmän jonka avulla rotaryt voivat halutessaan kouluttaa itseänsä yhä vaativampiin tehtäviin organisaatiossa. Tämä koulutus kehittää yhtä lailla jäsenten pätevyyttä työelämässä, yhteiskunnassa ja kansainvälisissä tehtävissä. 

TOVERUUTTA ILMAN TALOUDELLISIA SIDONNAISUUKSIA

Meiltä kiireisiltä ihmisiltä jää usein huomaamatta että hyvin suuri osa päivittäisestä elämästämme kuluu toimeentulon hankkimiseen ja välttämättömien arkisten asioiden hoitamiseen. Emme huomaa kiireen keskellä, että suurin osa elämän täyttävistä ihmissuhteista perustuu vain taloudellisiin sidonnasuuksiin. Me rotaryt pyrimme siihen, että vapaaehtoistyön ja aktiivisen klubitoiminnan tuloksena syntyisi aitoa toveruuta ja voisimme olla hyödyksi toisillemme joka on kuitenkin arvokkainta elämässä.

 

ROTAREIDEN PERIAATTEIDEN NELJÄ TÄRKEÄÄ KYSYMYSTÄ:

Rotaryklubin toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet jossa ns. neljän kysymyksen kautta rotaryt pyrkivät edistämään erilaisia toimintatapoja kysymällä arvomaaailmaasi seuraavasti:

1 Onko meille kerrottu tai kuulemamme totta?
Is it the truth?

2 Onko se oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan?
Is it fair to all concerned?

3 Luoko tämä hyvää tahtoa ja parempaa ystävyyttä?
Will it build goodwill and better friendships?

4 Olisiko se kaikille asianosaisille heidän etunta mukaista?
Will it ber beneficil to all concerned?

 

OTA YHTEYTTÄ

Jos sinua kiinnostaa liittyä jäseneksemme, niin ota yhteyttä! 

Kokoontumistiedot

Paikka:
Kahvila Rauha
Sodan ja rauhan keskus Muisti
Ristimäenkatu 4
50100 Mikkeli

Aika:
Perjantaisin klo 11.45-13.00

Tapahtumat

Ei tapahtumia.
Share This