Rotary International (puhekielessä Suomessa ”rotarit”) on kansainvälinen aatteellinen järjestö, johon kuuluu 1,2 miljoonaa jäsentä, miehiä ja naisia, noin 34 000 klubissa yli 200 maassa ja itsehallintoalueella. Jäsenet toimivat paikallisissa rotaryklubeissa ja muodostavat maan kattavan ja myös kansainvälisen verkoston. Järjestö on perustettu Chicagossa 23. helmikuuta 1905 ja sen päämaja sijaitsee Chicagon pohjoisessa esikaupungissa Evanstonissa.

Rotaryjärjestö kasvattaa jäsenensä toimimaan järjestön tunnuslauseen Palvelu itsekkyyden edelle (”Service Above Self”) hengessä. Tämä tarkoittaa pyrkimistä hyviin asioihin ja ympäröivän yhteiskunnan myönteiseen kehittämiseen. Rotarysäätiö, jonka kautta suurimmat rotarypanostukset kanavoituvat, muotoilee tehtäväkseen ”Doing Good in the World”, tehdä maailmassa hyvää.

Rotariksi tullaan liittymällä paikalliseen rotaryklubiin. Liittyminen tapahtuu kutsusta, mutta kiinnostuksestaan voi ilmoittaa myös itse. Jäseniksi otetaan ”hyvämaineisia kansalaisia, joilla on johtava asema omassa ammattikunnassaan”.

Rotaryjärjestö ilmaisee tavoitteekseen ”vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana”. Tähän sanotaan pyrittävän seuraavin tavoin:

  1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia palvelemiseen
  2. vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä työtä sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa
  3. innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä
  4. edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden avulla.
Share This