Rotary Internationalin   vuositeema 2023 – 2024

 

                               

Rotary Internationalin presidentti Cordon R. McInally

Rotary pitää huolta jäsenistään ja kaikista, joita palvelemme. Pyrimme rakentamaan kestävää rauhaa ja luomaan yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta kaikessa, mitä teemme. Siksi pyydän, että kaikki Rotaryn jäsenet auttavat luomaan toivoa maailmaan.

Tämä vuosi on kriittisen tärkeä polion hävittämistavoitteillemme. Rotary ja kansainvälisen polion hävittämisohjelman (Global Polio Eradication Initiative, GPEI) kumppanit tekevät lujasti töitä estääkseen polioviruksen välittymisen maissa, joissa virusta vielä on, ja muilla alueilla.

Polion hävittäminen on Rotaryn ensisijainen humanitaarinen tavoite, kunnes olemme pitäneet lupauksemme ja suojanneet kaikkia lapsia poliolta. Olimme tarpeeksi rohkeita aloittaaksemme tämän tehtävän ja olemme tarpeeksi sitkeitä viedäksemme sen loppuun.

Tänä vuonna priorisoimme projekteja, joilla tuetaan mielenterveyttä. Tämä tavoite on henkilökohtaisesti minulle tärkeä. Tiedän, millaista on nähdä läheisen kärsivän hiljaisuudessa. Olen myös nähnyt, kuinka arvokkaita ihmisten väliset suhteet, henkisestä hyvinvoinnista ja mielenterveydestä keskusteleminen ja ehkäisevä hoito ovat, sillä ne voivat jopa pelastaa henkiä.

Rauhan rakentaminen on Rotaryn keskiössä. Edistämme monissa palveluprojekteissamme positiivisen rauhan edellytyksiä. Teemme jatkuvasti töitä esteiden ylittämiseksi ja uusien ihmisten välisten yhteyksien luomiseksi. Tänä vuonna esittelemme virtuaaliset kansainväliset vaihto-ohjelmat jäsenille, jotka haluavat viedä nämä tärkeät yhteydet uudelle tasolle.

Tavoitteenamme on luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta aina klubitapaamisista kaikkeen palvelutoimintaamme. Meidän on jatkettava sellaisten osallistavien ympäristöjen luomista, joissa kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi sellaisina kuin ovat. Kaikkien toiminnan ihmisten on koettava, että heille on paikka Rotaryssa – ja meidän on varmistettava, että se on mahdollista.

Aloitetaan rauhan rakentaminen itsestämme ja jaetaan sitä vapaasti muillekin. Luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja katsotaan Rotaryn tulevaisuutta uusin silmin. Tehdään yhteistyötä ja luodaan toivoa maailmaan.

R. Gordon R. McInally

RI:n presidentti, 2023–24

Liedon Rotaryklubin vuositeema 2023 – 2024

 

Kokoontumistiedot

Paikka:
Liedon Shell
Simpukkatie 2
21420 Lieto

Aika:
Parittoman viikon tiistaisin klo 17.30 - 18.30

Tapahtumat

Ei tapahtumia

Tulevaisuuteen avoimin mielin

Toimintakauden 2021–2022 teema on ollut ”hyvinvointi ja vaikuttavuus”, jota on käsitelty eri näkökulmista: Mitä tarkoittaa jäsentemme henkilökohtainen hyvinvointi? Miten vahvistetaan klubimme toimivuutta, vireyttä ja aktiivisuutta? Miten voimme vaikuttaa ympäristömme hyvinvointiin? Kaudella 2022–2023 jatkoimme edelleen hyvinvointiteemalla, joskin tulokulmamme aiheeseen hieman muuttui. Teemana oli ”Vireyttä, vaikuttamista ja oppimista kaiken ikää”. 

Edellisistä teemoista on hyvä jatkaa tulevalle kaudella 2023-2024, ”Luo toivoa maailmaan” uusien innovaatioiden ja uusien menetelmien näkökulmasta, historiaa unohtamatta. Tarkeitä tulevaisuuden asioita on keinoäly, robotiikka, tuotekehitys esim. lääkkeiden suhteen, energiatalous (vihreä siirtymä) ja uudet toimintatavat terveydenhuollossa muiden muassa.

Toteutetaan yhdessä täysipainoinen ja onnistunut Rotaryvuosi, jonka aihealueissa tulee vahvasti huomioiduksi valittu teemamme ”Tulevaisuuteen avoimin mielin”. Rakennetaan mielenkiintoinen vuosiohjelma kokousten, esitelmien, vierailujen, retkipäivien ja teemallisten jäseniltojen kautta.

Jatketaan Hyvä ympäristöteko -projektia. Siinä Liedon Rotaryklubi ja Liedon Yrittäjät palkitsevat vuoden ympäristöteon Liedossa niin henkilökohtaisessa sarjassa kuin yrityssarjassakin. Lisäksi klubi järjestää paikallisen säästöpankkisäätiön tuella Liedon kaupungin Itsenäisyyspäivän juhlan ohjelman sekä Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuuden. 

Jatketaan myös osallistumista Vesireppu -hankkeeseen sekä järjestetään aamuisia Rotarykävelyjä.

Toimintamme kehittyyy ja voimistuu vain klubilaisten aktiivisen toiminnan kautta.

 

Share This