Rotary Internationalin vuositeema 2022 – 2023

 

Rotary Internationalin presidentti Jennifer Jones

kuvittelee Rotaryn, jossa jäsenet toimivat tehdäkseen unelmistaan totta ja he saavat kaiken irti klubikokemuksistaan. Hän kehottaa jäseniä olemaan enemmän tekemisissä toistensa kanssa ja käyttämään näitä yhteyksiä kumppanuuksien rakentamiseen, jotka muuttavat maailmaa.

 

”Voidaksesi elää sellaisessa yhteiskunnassa, jossa haluat elää, sinun täytyy auttaa sen rakentamisessa.”

Toiminnan ihmisinä, rotarijäsenillä on pitkä historia myönteisen muutoksen luomisessa yhteisöissämme ja itsessämme. Ja nyt, kun aloitamme 2022-23 rotarivuoden, olen innoissani jatkamassa työtä rotarien kasvattamisesta järjestöksi, jollaisen haluamme sen olevan ja tiedämme olevan mahdollista.

Moniarvoisuus, oikeudenmukaisuus ja mukaan ottaminen (DEI) eivät ole yhteisiä muotisanoja. Ne ovat tärkeitä muistutuksia, joita tarvitsemme ymmärtääksemme ja tunnustaaksemme erot, antaaksemme oikeudenmukaiset mahdollisuudet menestymiseen ja ottaaksemme toisemme vastaan sellaisina kuin olemme.

 Rotareille, DEI tarkoittaa sen varmistamista, että klubimme, kokouksemme ja tapahtumamme ovat paikkoja, joissa osallistujat voivat puhua vapaasti ja kunnioittavasti sekä joissa kaikki tuntevat olevansa tervetulleita. Puhumme siis esteiden poistamisesta mukaantulolta ja menestymiseltä sekä oven avaamisesta mukaan ottamisellle.

Olemme aina esitelleet ylpeinä niitä monia tapoja, joilla rotariliike ajaa muutosta ja vaikuttaa asioihin. Tänä vuonna käytämme erilaisia kertomuksellisia menetelmiä korostamaan hankkeita jokaisella painopistealueella. Tavoitteinamme on nostaa työmme näkyvyyttä, jakaa sitä mitä olemme oppineet siitä, kuinka klubit voivat edistää hankkeitaan yhteisöissään ja käyttää uusia vaikuttajia, tiedotusvälineitä, johtajia sekä mahdollisia kumppaneita.

Rotarien jäsenet ovat osoittaneet, että haaveillessamme suuria, kuten taistelussamme polion lopettamisesta, voimme tehdä haaveistamme totta. Tänä vuonna, pyydän teitä kuvittelemaan rotariliikettä ja kuvittelemaan maailmaa, jossa me kaikki myötävaikutamme kestävään, myönteiseen muutokseen.

Vilpittömästi,

Jennifer Jones

RI: n puheenjohtaja, 2022-23

 

 

Liedon Rotaryklubin vuositeema

2022 – 2023

Vireyttä, vaikuttamista ja oppia kaiken ikää

Kaudella 2022–2023 jatkamme edelleen hyvinvointiteemalla, joskin tulokulmamme aiheeseen hieman muuttuu. Keskitymme siihen, mitä mahdollisuuksia ihmisillä on ylläpitää omaa osaamistaan, vireyttään ja toimintatarmoaan. Eläköitymisen jälkeen ihmisen työn kautta rakentuneet kontaktit ja sidonnaisuudet pitkälti vähenevät. Osalle ihmisistä tässä vaiheessa elämä kriisiytyy, kun heidän on hankala löytää kompensaatiota työn päättymisen aiheuttamalle vapautuvalle ajalle. Nykyisin ihmiset ovat eläkkeelle jäädessään yhä hyväkuntoisempia ja heidän osaamisellaan ja elämänkokemuksellaan voi olla tärkeää käyttöä yhteiskunnan eri elämänalueilla. Tutkimusten mukaan myöskin aikuisten oppimiskyky säilyy luultua parempana korkealle iälle saakka ja tietyssä mielessä se jopa vanhemmiten paranee, sillä varttuneella on nuorta ihmistä runsaammin aikaisempia elämänkokemuksia (tietorakenteita, skeemoja, sisäisiä malleja), joihin hän pystyy liittämään uutta oppimaansa.  

 Keskeisessä asemassa ovat tietysti aikuisopiskelu vaikkapa paikallisessa kansalais- ja työväenopistossa sekä osallistuminen eri yhdistysten, yhteisöjen ja harrastuspiirien toimintaan. Rotaryvuoteen toki kannattaa sisällyttää paljon muutakin, mutta keskeisesti mukana on myös erilaisten oppimisen ja harrastamisen mahdollisuuksien esittely. 

Jatketaan osallistumista Vesireppu-projektiin sekä Hyvä ympäristöteko -projektiin. Siinä Liedon Rotaryklubi ja Liedon Yrittäjät palkitsevat vuoden ympäristöteon Liedossa niin henkilökohtaisessa sarjassa kuin yrityssarjassakin. 

Lisäksi klubi järjestää Liedon kunnan Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuuden.

Toimintamme kehittyyy ja voimistuu vain klubilaisten aktiivisen toiminnan kautta.

 

Kokoontumistiedot

Paikka:
Liedon Shell
Simpukkatie 2
21420 Lieto

Aika:
Parittoman viikon tiistaisin klo 17.30 - 18.30

Tapahtumat

Share This