Presidentin uutiset

 

    

 

Presidentin uutiset

 

Hyvät Rotarit,

Ensinnäkin haluaisin kiittää edellistä presidentti Ilkkaa hänen

erinomaisesta johtajuudestaan ja panoksestaan Rotarien hyväksi.

Olen iloinen ja nöyrä ottaessani vastaan tehtävän uutena

presidenttinä ja toivon, että voin olla arvoisienne johtaja tulevan

vuoden ajan. Rotarien merkitys yhteisössämme on huomattava, ja

minulla on kunnia olla osa tätä arvostettua järjestöä, joka on

tehnyt niin paljon hyvää paikallisesti ja kansainvälisesti.

Rotaryn menestys perustuu sen arvoihin:

• Toveruus on tärkeä käsite Rotary-järjestössä. Se kuvaa

lämpimiä ja välittäviä suhteita, jotka syntyvät rotarien

välille klubitoiminnassa ja yhteisissä palveluprojekteissa.

Toveruus merkitsee keskinäistä kunnioitusta, ystävyyttä,

avoimuutta ja tukea.

Rotaryn toveruus perustuu yhteisen tavoitteen,

palvelutyön, ympärille. Rotarit jakavat saman

päämäärän palvella muita ihmisiä ja yhteisöjä. Toveruus

luo vahvan yhteisöllisyyden tunteen, jossa jäsenet voivat

luottaa toisiinsa ja saavat tukea ja kannustusta

toisiltaan.

• Rehellisyys on yksi keskeisimmistä arvoista Rotaryjärjestössä

ja yleisemminkin elämässä. Se merkitsee

totuudenmukaisuutta, avoimuutta ja luotettavuutta

toiminnassa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Rotaryssa rehellisyys ilmenee monin tavoin. Rotarit pyrkivät

toimimaan eettisesti oikein kaikissa tilanteissa. He

kunnioittavat totuutta ja pyrkivät jakamaan sitä avoimesti ja

rehellisesti. Rehellisyys ilmenee myös vastuullisena

taloudellisena toimintana, jossa varoja käytetään

asianmukaisesti ja läpinäkyvästi.

• Moninaisuus on arvo, jota Rotary-järjestö arvostaa ja edistää.

Se tarkoittaa erilaisten taustojen, kulttuurien, mielipiteiden,

kykyjen ja kokemusten tunnustamista ja kunnioittamista.

Moninaisuus rikastaa rotaryn toimintaa ja luo vahvemman ja

kestävämmän yhteisön.

• Palvelu on keskeinen arvo Rotary-järjestössä. Se on

toiminnan ytimessä ja ohjaa rotarien pyrkimyksiä tehdä

positiivista muutosta yhteisöissään ja maailmassa. Palvelu

tarkoittaa muiden ihmisten auttamista, tarpeisiin vastaamista

ja yhteiskunnallista hyvän tekemistä.

Tämä voi sisältää esimerkiksi avustustyötä,

ympäristöprojekteja, terveyden edistämistä, koulutusohjelmia

ja nuorisotyötä. Tavoitteena on parantaa elinoloja ja tarjota

apua niille, jotka sitä tarvitsevat.

• Johtajuus Rotaryssa merkitsee kykyä inspiroida ja motivoida

muita, luoda yhteistyötä, tehdä päätöksiä ja johtaa

palvelutyötä sekä klubia.

Tulevana vuonna meillä on paljon tärkeitä tapahtumia, vierailuja

ja vierailijaesityksiä vuoden teemaan sopien ”Tulevaisuuteen

avoimin mielin”.

• lääkekehitys

• leikkausrobotti

• ydinvoimala

• tulevaisuuden terveydenhuolto

• lääkejakelurobotti

myöskään perinteitä ja uutta unohtamatta

• itsenäisyyspäivän juhla

• Joulu

• juutalainen synagoga

• veteraanipäivän juhla

• lautapeli-ilta

Projektit jatkuvat,

• Ukrainaa ei saa unohtaa

• Hyvä ympäristöteko jatkuu

• vaihto-oppilas maailmalle

• koululaisten vesireppu tutkimukset jatkuvat

• kävelyt lietolaisten merkkihenkilöiden kanssa jatkuvat

• toteutetaan varojen keruu projekti, jotta voidaan käynnistää

mahdollisia uusia projekteja

Kannustan klubin jäseniä osallistumaan aktiivisesti näihin kaikkiin

tapahtumiin.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia läsnäolijoita ja erityisesti klubimme

jäseniä. Olen innoissani tulevasta vuodesta ja uskon, että yhdessä

voimme tehdä vuodesta ikimuistoisen.

Kiitos, Juha Aalto presidentti 2023 – 2024

Hyvät rotarit!

Kulunut kausi 2022–2023 on ollut mielestäni monella tapaa mukava ja vireä. Klubikokouksiin osallistuminenkin on ollut vähintäänkin hyvää luokkaan. Niinpä tässä yhteydessä haluan kiittää teitä arvoisia rotareita aktiivisesta mukana olosta sekä syksyn että kevään tapahtumissa. Tänä kautena olemme toteuttaneet teemamme ”Vireyttä, vaikuttamista ja oppimista kaiken ikää” –  luvalla sanoen –  aika luovasti. Rotaryvuoden erikoisuuksia ovat olleet mm. tiistaiaamuiset kävelylenkit tunnettujen lietolaisten seurassa. Myös Rotarypiirin organisoimat Podcastit ovat olleet edellisvuosiin nähden kokonaan uudenlaista ohjelmaa. Viikkokokouksissa olemme kuulleet esitelmät mm. paikallisen kansalaisopiston tarjonnasta, muistisairauksista, uusista hyvinvointialueista, shakin peluusta, arkkitehtuurista, moderneista liiketoiminnan ympäristöistä, vanhusten parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä ja jopa vinttikoiraharrastuksista. 

Jaakko Lahdenkauppi vieraili tammikuun kokouksessamme kertomassa runsaan kymmenen vuoden takaisen vaihto-oppilasvuotensa annista. Tuo ulkomailla vietetty aika on ollut hänelle merkityksellinen ja hyödyllinen myöhemmänkin elämän kannalta, mitä uskon tämän vuoden vastaavasti olleen nykyisille ’vaihtureillemme’ – niin täällä Suomessa vierainamme olleille argentiinalaisille Fermin Buezasille ja Agustina Plaetsierille kuin Etelä-Amerikkaan lähettämillemme Alarik Björkrothille ja Emmalina Laaksosellekin. Isäntäperheet yhdessä nuorisovaihtoasiamiehemme Kaisa Lahdenkaupin kanssa ovat tehneet tästä vuodesta vaihto-oppilaillemme Ferminille ja Agustinalle erityisen ja ikimuistoisen, mistä suuri kiitos heille! 

Liedon Rotaryklubi ideoi vuonna 2021 hyvä ympäristöteko -kilpailun. Siinä   palkitaan vuosittain henkilö tai yhteisö, joka on tehnyt merkittävää työtä ympäristön hyväksi. Palkintoraati muodostuu Liedon Rotaryklubin ja Liedon Yrittäjien edustajista. Yritysten sarjassa vuoden 2022 hyvä ympäristöteko -palkinnon sai Uudentalon tila eli sen omistajat Jukka ja Sinikka Tuominen. Yksityisten henkilöiden ja yhdistysten sarjassa Liedon Rotaryklubi ja Liedon Yrittäjät ry valitsivat vuoden 2022 ympäristötekopalkinnon saajaksi Kotiseutuyhdistys Tarvaiset ry:n. Viimeksi mainitulle luovutimme kunniakirjan ja omenapuun taimenen istutettavaksi Kertun tuvan vierailumme yhteydessä  25.5.

Tulevan kauden presidenttimme Juha Aalto osallistui piirin PETS-koulutustilaisuuteen huhtikuun alussa. Hän vakuuttui Rotary Internationalin, Suomen Rotaryn sekä meidän piirimme hienoista tavoitteista ja ohjelmista heikompien auttamiseksi ja ympäristön pelastamiseksi. Siksi hän halusi lahjoittaa henkilökohtaisesti RI:lle 1000 euroa. Kiitoksena tuosta lahjoituksesta RI myönsi Juhalle PHF-mitalin, jonka klubin presidenttinä sain kunnian hänelle kevätkokouksessamme 9.5. ojentaa. Onnittelut Juhalle! 

Toukokuun jälkipuolella yhtenä tiistai-iltana lähdimme Liedon Rotaryklubin voimin Yläneelle Kurjenrahkan kansallispuistoon Savojärveä kiertämään. Retki oli todella mukava ja rentouttava kokemus upeine keväisine maisemineen ja makkaran paistamisineen! Onneksemme ilta oli todella lämmin ja auringonpaisteinen.   

Huolimatta siitä, että olen ollut rotarytoiminnassa mukana jo toistakymmentä vuotta, kulunut vuosi Liedon Rotaryklubin presidenttinä on ollut hyvin opettavainen. Olen saanut tutustua aiempaa paremmin järjestömme toimintaan niin piiri- kuin paikallistasollakin. Yhtenä kiintoisana osana ovat olleet osallistumiset niihin eri vuodenaikojen tapahtumiin, joita klubimme on ollut toteuttamassa Liedon Sotaveteraanit ry:n, Liedon veteraaniperinnetoimikunnan ja Liedon seurakunnan kanssa. Kiitokset siitä, että olen saanut toimia kauden 2022–2023 klubimme nuijanvarressa! Erinomainen seuraajakin on jo valittuna, siispä voin luottavaisin mielin luovuttaa niin puheenjohtajan nuijan kuin käädytkin uudelle presidentillemme, Juhalle! 

Ilkka Virta

   

Arvon rotarit!

Kun tätä tekstiä kirjoitan, eletään helmikuun puolta väliä. Päivät pitenevät kohisten ja kevät tekee kohta tuloaan. Muutamina iltapäivinä on jo aurinkokin näyttäytynyt. Lunta täällä Varsinais-Suomessa ei juurikaan ole, mutta –  nyt, kun kovat pakkasetkaan eivät ole riesanamme –  tarjolla ovat mitä mainioimmat kelit vaikkapa kävelylenkkien tekemiseen tai pilkillä käymiseen. 

Hyvää mieltä, virkistystä ja vireää tekemistä meille lietolaisille rotareille tarjoaa myös oma aktiivinen klubimme tiistaisine viikkokokouksineen ja muine ohjelmineen. Alkuvuonna 2023 olemme ehtineet kuulla muutaman esitelmän ja luvassa on niitä vielä lisääkin. Maaliskuussa esimerkiksi geriatrian erikoislääkäri Minna Löppönen saapuu luennoimaan meille aiheesta ”Muistisairaudet ja muistisairaan kohtaaminen”, ja jossain vaiheessa kevättä sekä maailmalle lähtevät että Liedossa kuluneen kauden viettäneet vaihto-oppilaatkin pääsevät estradille. 

Liedon Rotaryklubin teemana kaudella 2022–2023 on ”Vireyttä, vaikuttamista ja oppimista kaiken ikää”. Siihen liittyen klubijohtosuunnitelmaamme oli kirjattu tavoitteeksi jonkin paikallisen aktiivisen osallistumisen tai vaikuttamisen projektin toteuttaminen. Projektin suunnittelemiseksi oli määrä kuulostella jäsenkunnan ehdotuksia. Pian saimmekin veli Markku Heinoselta loistavan idean aamukävelyjen toteuttamisesta kevään aikana. Siispä lähdemme useampana tiistaiaamuna klo 8.00 matkaan jostakin päin Lietoa ja teemme jonkun tunnetun lietolaisen johdolla noin tunnin kestoisen lenkin. Rotareiden lisäksi osallistumiskutsu välitetään sanomalehtitiedotuksen kautta kaikille muillekin paikkakuntalaisille. Ensimmäinen reippailu on maalikuun alkupuolella ja sen vetäjäksi on lupautunut kaupunginjohtajamme Mika Ingi.   

Maaliskuun jälkipuolella klubimme järjestää yhteiskuljetuksena retken Säkylän varuskuntakerholle. Paikalla on prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Matti Honko, joka kertoilee prikaatin nykytilasta. Lisäksi Markku Heinonen esittelee meille perinnehuoneen sekä Porilaismuseota. Vierailu toteutetaan Intercity-tapahtumana. Odotan itse tätä reissua kovasti, onhan viimeisimmästä käynnistäni Porin prikaatissa kulunut jo miltei kaksi vuosikymmentä. Toukokuussa teemme makkaranpaistoretken Kuhankuonolle Savojärven kiertäen.  

Tässä yhteydessä haluan kiittää viestintävastaavaamme Kirsti Heinosta ansiokkaasta kotisivujemme ylläpidosta. On todella mukava käydä pitkin vuotta lukemassa tätä sivustoa, joka on kaiken aikaa ajan tasalla! Äskettäin pistäydyin presidentin tehtäviini liittyen useammankin piirimme klubin kotisivuilla havaiten, että joidenkin niistä ylläpito oli pitkältä ajalta kokonaan laiminlyöty. Ajankohtaisia tapahtumia –  eikä edes kyseisten klubien hallituksen kokoonpanoja – ollut kirjattu moniin vuosiin, eikä sivuilta vieläpä löytynyt edes klubin yhteystietoja.  

Toivotan hyvää terveyttä ja reipashenkistä kevätkautta kaikille rotareille! Meillä on hieno, mukava porukka ja siihen ilo kuulua!

Ilkka Virta

Liedon Rotaryklubi

presidentti 2022–2023

                       

 Hyvää joulun odotusta kaikille!

Viime ajat ovat olleet hyvin poikkeukselliset. Korona on vaikuttanut monella tapaa elämäämme. Sen jälkeen, kun tuon pandemian kanssa oli jo päästy jollain tapaa sinuiksi, kohtasi meidät jo uusi huoli, kun sodan pilvet kerääntyivät Ukrainan taivaalle.

Tämän vuoden helmikuussa alkanut Ukrainan sota on osoittanut meille nykypolvillekin sen, ettei rauhan säilyminen täällä Euroopassakaan ole mikään itsestään selvyys. Sen eteen on tehtävä töitä, ja samalla on myös varustauduttava pahimman varalle. Kaukoviisaasti me suomalaiset olemme onneksi läpi vuosikymmenten säilyttäneet yleisen asevelvollisuutemme, ja turvanamme täällä Suomessa onkin eräs Euroopan vahvimmista armeijoista. Tarvittaessa pystymme lähettämään rajojamme puolustamaan liki miljoona taistelutehtäviin omissa aselajeissaan erikoiskoulutettua sotilasta, eivätkä tykitkään ole sitten Nenosen päivien päässeet ruostumaan.

Tällä hetkellä koronan ja kansainvälisten kysymysten lisäksi hyvinvointiamme varjostavat monet muutkin epäkohdat. Tutkimusten mukaan köyhyys on maassamme syventynyt. Pitkittyneesti köyhyysrajan alla eläviä on nyt kaksi kertaa enemmän kuin vuosituhannen alussa. Viime aikoina kallistuneet ruuan, sähkön ja polttoaineen hinnat ovat järisyttäneet monien taloutta. Osa tätä päivää ovat niin ikään yleistynyt henkinen pahoinvointi, syrjäytyminen sekä ihmisten kokemat ympäristöhuolet.

Tässä nykyajassa – jos missä – tarvitaan myös meitä rotareita. Kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja myös paikallisesti rotarit rahoittavat ja toteuttavat lukemattomia palveluprojekteita, joilla pystytään merkittävästi parantamana ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, lisäämään kansakuntien välistä tuntemusta toinen toisistaan ja samalla osaltaan tukemaan rauhantyötä.

Omalle klubillemme kulunut vuosi 2022 on ollut pariin edelliskauteen verrattuna siinä mielessä vähän normaalimpi, että olemme taas päässeet pitämään viikkokokouksia häiriöittä lähikokoontumisina. Todella mukavasti väkeä on ollutkin tänä syksynä aina paikalla. Olemme kuulleet mm. useita hienoja luokite-esitelmiä ja päässeet keskustelemaan Rotaryjärjestön toimittamista Podcasteista. Mutta merkityksellinen tämä vuosi ollut varsinkin siitä syystä, että toimintamme käynnistymisestä on tullut kuluneeksi neljäkymmentä vuotta. Alkukesällä meillä oli tähän merkkivuoteen liittyen hienot juhlat Liedon kaupungintalolla.

Klubimme tämänsyksyinen jäsenkysely osoitti, etteivät auttamisen halu ja toiminnallisuus ole omasta yhdistyksestämme mihinkään kadonneet. Monenlaisia kokousaiheita, vierailukohteita ja myös palveluhankkeita ehdotettiin. Pienehkö klubi, kun olemme, useampi vastanneista toki muistutti, että niin henkilöresurssimme kuin taloudellisetkin voimavaramme ovat melko rajalliset. Siksipä jatkossakin aiheellista on keskittyä tekemisissämme olennaiseen ja pyrittävä tekemään työmme hyvin, niin kuin se on tehty tähänkin asti. Jo pidemmän aikaa meillä ovat olleet keskeisinä vahvuusalueina erityisesti paikalliset palveluprojektit ja tietysti niin ikään vaihto-oppilastoiminta. Vuosien kuluessa olemme lähettäneet – yhteistyötä Vanhalinnan klubin kanssakin tehden – vuosivaihtoon nelisenkymmentä nuorta ja ottaneet heitä vastaa miltei saman määrän. Lisäksi klubimme on tarjonnut monille nuorille mahdollisuuden osallistua kesä- tai leirivaihtoon.

Kevätkaudella 2023 luvassa on taas monenlaista hienoa ohjelmaa, esitelmiä, vierailuita, luontoretkiä ja projekteita. Tässä vaiheessa on kuitenkin aika rauhoittua viettämään joulua ja sen jälkeen vastaanottamaan tulevaa vuotta. Mukavaa, virkistävää joulunaikaa kaikille!

Tämän katsaukseni lopuksi kiitän ensinnäkin Liedon Rotaryklubin jäsenistöä, aveceja ja yhteistyötahoja kuluneesta syyskaudesta. Ilman teitä meillä ei olisi rotarytoimintaa. Kiitos myös vaihto-oppilaiden perheille sekä vaihtoon osallistuville nuorille. Yhdistyksen hallitus tekee vuosittain paljon näkymätöntä taustatyötä, joka ei aina ehkä tule riittävällä tavalla huomioiduksi. Siispä kiitän tässä yhteydessä teitä kaikkia siihen kuuluvia. Erityinen kiitos Kirsti ja Markku Heinoselle uutena presidenttinä teiltä saamastani opastuksesta, tuesta ja innostamisesta!

                                Ilkka Virta

Liedon klubin presidentin 2022–23 tervehdys

Olen Ilkka Virta, lietolainen rehtori ja kasvatusteiden tohtori. Työpaikkani on Pöytyän Kyrössä. Asun Liedon asemalla – tai Asemankulmalla, kuten paikalliset ovat ohjeistaneet minua sanomaan. Rotarytoiminnan lisäksi harrastan mm. historiaa. Erityisesti Viipurin ja muunkin luovutetun Karjalan menneisyys on suuri kiinnostuksen kohteeni, josta olen kirjoittanut jokusia kirjojakin ja käynyt pitämässä kymmenmäärin esitelmiä. Pidän myös mökkeilystä. Erikoisin harrastukseni lienee maailman nopeimpien koirien –  greyhoundien eli juoksijalinjaisten englanninvinttikoirien –  ratajuoksukilpailut. Talouteen kuuluukin useita näitä pitkäjalkoja, joiden kanssa kuljen kisailemassa kesäviikonloppuisin.  

Olen saanut kunnian toimia Liedon Rotaryklubin presidenttinä kuluvan kauden 2022–2023. Kun pestiä minulle tarjottiin, koin käätyihin sonnustautumisen haasteelliseksi, sillä en ole aiemmin presidenttinä toiminut ja toisaalta myös siksi, että Kirsti Heinosen johtama edellinen presidenttikausi oli monella tapaa hyvin menestyksekäs. Likikään samanlaiseen tuskin itse pystyn, mutta ”kukin taaplaa tasollaan”. Onneksi hallituksemme on kokenut ja osaava. Näillä www-kotisuvuilla on nähtävissä kuluvan kauden teemamme sekä ohjelmamme, joten en kertaa niitä tässä.      

Minut hyväksyttiin Liedon Rotaryklubin jäseneksi alkusyksyllä 2017 kuuluttuani sitä ennen useita vuosia Turku Aninkainen Rotaryklubiin. Useasti olen pohtinut –  ja monelle tuttavallenikin todennut – että meillä täällä Liedon keskustassa tyyssijaansa pitää erinomainen klubi. Toimintamme on rotaryaatteen mukaista ja sangen vireää. Yhdistyksessämme vallitsee mainio yhteishenki ja meininki on koko lailla rentoa.  Asioita ei tehdä hampaat irvissä. Meillä on helppo viihtyä ja tuntea olonsa kotoisaksi. Koska jäsenkuntamme ei ole valtavan suuri, jokaisen tekemistä kaipaavan on myös helppo päästä mukaan projekteihimme ja osallistua klubin päätöksentekoon.  

Tällä kokemuksella, mikä minulla on, uskallan rohkaista sinua, joka vielä epäröit liittymistä meidän lietolaisten rotarien joukkoon, jättämään viipymättä jäsenhakemuksesi uljaan neljäkymmentävuotiaan yhdistyksemme hallitukselle. Tätä kautta sinullekin aukeavat ovet ja ikkunat kokonaan uuteen mielenkiintoiseen maailmaan! 

Hyvää rotarykautta 2022– 23 kaikille!

Ilkka Virta

presidentti 2022–23

    

 

Kokoontumistiedot

Paikka:
Liedon Shell
Simpukkatie 2
21420 Lieto

Aika:
Parittoman viikon tiistaisin klo 17.30 - 18.30

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This