Sähkö ja sähkömarkkinat

Antti Latvala luennoi sähkömarkkinoista ja turbulenssissa olevan sähkön hinnan muodostuksesta. Suurimmat sähköntuotantomuodot ovat ydinvoima, muu lämpövoima, nettotuonti vesivoima ja tuulivoima.  Aurinkovoiman tuotanto on suhteellisen vähäistä. Ydinvoiman MW...