Antti Latvala luennoi sähkömarkkinoista ja turbulenssissa olevan sähkön hinnan muodostuksesta. Suurimmat sähköntuotantomuodot ovat ydinvoima, muu lämpövoima, nettotuonti vesivoima ja tuulivoima.  Aurinkovoiman tuotanto on suhteellisen vähäistä. Ydinvoiman MW määrät-määrä kasvaa, kunhan Olkiluoto 3 pääsee täyteen käyttöön koekäyttöajan jälkeen. Sähkölaitokset tuottavat itse omana tuotantona ja osakkuustuotantona, tai tekevät sopimusostoja muilta tuotantolaitoksilta tai pörssiostoja. Valtaosa Suomessa käytetystä sähköstä kulkee Fingridin kautta.  Kauppaa käydään  Spot-hinnoilla, joka on vaihdettavan kyseisen hetken hinta  välittömästi tapahtuvalle vaihdolle tai futuuri- ja termiinikaupoilla, jossa hinta sovitaan etukäteen, mutta toimitus tulevaisuudessa sovittuna aikana. Nord Pool on raaka-ainepörssi, jossa kauppaa käydään sähköllä. Spot-markkinoilla määräytyy seuraavan päivän sähkön hinta kysynnän ja tarjonnan mukaan ja johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa futuureilla termiineilla ja optioilla.

Share This