Syyskokouksen aluksi presidentti kertoi piirikokouksessa 26.10. Torniossa klubille ja klubin jäsenille myönnetyistä huomionosoituksista:
– Klubi sai vuodeksi haltuunsa Vuoden Kellokas -palkinnon, joka siihen liitetyn kunniakirjan mukaan myönnetään piirin parhaalle klubille ja kansainvälisestä toiminnasta.
– Past president Riitta Laulajainen sai vastaanottaa Loistoritari -palkinnon aktiivisesta erinomaisesta toiminnastaan ja PHF-arvon vuoden aikana tapahtuneesta jäsenlisäyksestä. Lisäksi Riitta sai kaksi vuositunnuksella varustettua huivia governorin henkilökohtaisena lahjana.
– Lisäksi presidentti kertoi AG Kari Hannulan saamasta governorin kunniakirjasta ansiokkaasta toiminnastaan rotaryvuoden 2018-2019 aikana.

Varsinaisissa kokousasioissa
– kuultiin past president Riitta Laulajaisen katsaus rotaryvuoden 2018-2019 toimintaan, vahvistettiin rotaryvuoden 2018-2019 tilinpäätös ja myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus ao. vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– valittiin vuoden 2020-2011 hallituksen jäsenet eri tehtäviin seuraavasti: presidentti Eero Nevala (valittu jo kevätkokouksessa 2019), past president Jukka Tarjanne, next president Elisa Kangasaho, sihteeri Leila Rosenqvist, rahastonhoitaja Jani Rautiainen (edelleen), 1. klubimestari Kari Karjalainen (edelleen).
– päätettiin yksimielisesti, että klubi liittyy jäseneksi uuteen perustettavaa piiriin 1385. Nykyiset piirit 1380 ja 1400 lakkautetaan ja uudeksi piiriksi perustetaan em. piiri 1385. Lakkauttamiset johtuvat piirien alentuneista jäsenmääristä. Käytännön vaikutuksia jokapäiväiselle klubitoiminnalle ei muutoksella ole.

Ilmoitusasioissa presidentti kertoi klubin hallituksen päätöksestä myöntää pysyvä vapautus ns. 85-säännön perusteella Tuomo Hänniselle ja Leena Säkkiselle. Samoin hän kertoi Rotaryn Sääntövaltuuskunnan (COL) tekemistä päätöksistä:
– kokouspaikkausten tarkastelujaksoksi muutettiin koko vuosi
. samassa klubissa voi olla rajoittamaton määrä saman luokitteen edustajia.

 

 

 

Share This